Søk

Workshop om CO2-fangst, -transport og-lagring

15. oktober inviterer Forskningsrådet til webinar om karbonfangst og lagring med utgangspunkt i CO2-utslipp fra industri som er lokalisert i klynger.

Prosjektet Langskip omfatter fangst av CO2 ved Norcems sementfabrikk i Brevik. Flytende CO2 skal så fraktes med skip til en mottaksterminal i Øygarden i Vestland og videre pumpes gjennom rør til et lager under havbunnen ca. 100 km fra land. Transport og lagringsdelen er kjent under navnet Northern Lights, et samarbeid mellom Equinor, Shell og Total. Illustrasjon: Gassnova

Forskningsrådet arrangerer webinaret i samarbeid med Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF), Gassnova, IEA Greenhouse Gas R&D Programme (IEAGHG) og Olje- og gassklimainitiativ (OGCI).


Workshopen arrangeres fredag 15. oktober kl. 14:00-17:20


Workshopen er aktuell i forbindelse med mulig storskala fangst og lagring i Norge og utbredelse av teknologien i Europa. I Norge har en ambisiøse planer om CCS-prosjektet «Langskip», der målet for regjeringen er både å kutte utslipp og legge til rette for at en ved hjelp av ny teknologi kan skape nye arbeidsplasser i og utenfor Norge.


På seminaret vil fire andre europeiske samarbeidsgrupper presentere liknende planer i sine land. I tillegg vil det være et innlegg fra en kanadisk gruppering som i mai i år startet et tilsvarende prosjekt, men på land – Alberta Carbon Trunk Line. Det vil også bli gitt en gjennomgang av noen juridiske og kontraktsmessige problemstillinger.


Formålet med seminaret er å utveksle erfaringer oglærdom mellom de ulike prosjektene, og å identifisere felles problemstillinger og løsninger.


Klikk her for program og påmelding


12 visninger0 kommentarer