Søk

Webinar om nordisk batterisatsing

30. juni arrangeres et gratis webinar med fokus på hvordan norsk-svensk samarbeid kan utvikle og styrke verdikjeden for å utvikle, produsere og gjenvinne verdens mest bærekraftige batterier.

Transportsektoren representerer 25 prosent av Europas CO2-utslipp, og bærekraftig mobilitet er ett av hovedfokusområdene i EUs storsatsing Green Deal.


Overgangen fra dagens transportsektor basert på fossilt drivstoff til elektrisk mobilitet åpner for verdiskaping både i Norge og Sverige. Utgangspunktet for webinaret er at et svensk-norsk samarbeid med støtte fra nordiske naboland kan skape en helhetlig verdikjede og verdens grønneste lithium ion batterier (LIB).


Felles aksjoner for å bidra til at målene i EUs Green Deal kan nås er ett annet av temaene som tas opp i løper av webinaret.


Webinaret er gratis og foregår 30. juni kl. 09:00-11:30


Besøk Innovasjon Norges hjemmeside for mer informasjon og påmelding


Arrangørene av webinaret er Innovasjon Norge i samarbeid med Eyde Cluster, Confereration of Norwegian Enterprise, Hydro, SINTEF og Northvolt.

35 visninger0 kommentarer