Søk

Webinar om finansieringsmuligheter innen fornybar energi

Oppdatert: 11. jun. 2021

Mandag 21. juni inviterer Norwegian Offshore Wind Cluster og Norwegian Energy Solutions til informasjonswebinar i samarbeid med Forskningsrådet. Tema er "Finansieringsmuligheter innen fornybar energi".

Foto: Marlies Platvoet/Pixabay

Webinaret arrangeres mandag 21. juni fra kl. 10.00 – 11.00. Meld deg på webinar her


Program

10.00 – 10.10 Velkommen v/ Arvid Nesse, klyngeleder, Norwegian Offshore Wind Cluster

10.10 – 10.30 Informasjon fra Forskningsrådet v/Katrine Wyller, porteføljekoordinator for energi, transport og lavutslipp

  • Om Forskningsrådets tilbud til næringslivet generelt

  • Fornybar energi og spesielt offshore vind – hva er tilbudet til næringsaktører som har behov for prosjektfinansiering?

10.30 – 10.40 Erfaring med finansiering fra Forskningsrådet v/Thor Valsø-Jørgensen, daglig leder, Semar AS

  • Semar AS starter i disse dager opp prosjektet HONEYMOORING som fikk 5 mill. kroner i finansiering fra Forskningsrådet høsten 2020. Prosjektet skal utvikle et kostnadsbesparende konsept for forankring av havvindparker og andre større flytende innretninger til havs. Thor Valsø-Jørgensen gir innblikk i sine erfaringer

10.40 – 11.00 Spørsmål og diskusjon – utveksling av erfaringer – 25 – 30 minutter

En-til-en-møter med rådgiver i Forskningsrådet settes gjerne opp i etterkant av møtet – ta kontakt med oss.


Les om webinar på Norwegian Offshore Wind Cluster sitt nettsted

48 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle