Søk

Webinar med juridiske betraktninger rundt Korona

«Koronaviruset: muligheter og juridiske betraktninger» er tittelen på webinaret onsdag 18. mars i regi av Nordic Edge Smart City Innovation Cluster, Norwegian Energy Solutions og Norwegian Tunnel Safety Cluster.Webinaret gjennomføres 18. mars klokken 11:45-12:45 på Microsoft Teams for medlemmene i de tre klyngene. På denne måten tester vi ut nye måter å jobbe på for dem som har hjemmekontor eller må holde seg hjemme i karantene. Alle er velkomne til å delta på webinaret, og du får tilgang via denne linken.


Kathrine Myhre, CEO i Norway Health Tech blir med på den først delen av arrangementet. Hun vil snakke om de mulighetene innen helse som nå oppstår. Dersom din bedrift har har produkter og løsninger som kan imøtekomme de umiddelbare hastebehovene norsk helsetjeneste nå har, så vil du få nyttige tips her.


Den neste delen av webinaret vil belyse hvilken betydning koronaviruset kan ha for forskjellige typer avtaleforpliktelser og deres oppfyllelse. Denne delen kjøres av flere advokater fra Advokatfirmaet FøyenTorkildsen.


FøyenTorkildsens advokater vil blant annet belyse:

- De leveranseavtaler som medlemmer av de klyngene ser oftest,  nemlig Statens Standard avtaler (SSA) og Norsk Standard (NS). Spesielt ifht leveranseforpliktelser, sikkerhetskrav vs hjemmekontor, underleverandøravtaler mv.

- Hva man ut fra dagens situasjon bør tenke på ved nye avtaler? Skal en avtale med en offentlig kunde endres på grunn av epidemien må anskaffelsesregelverket hensyntas. Skrankene for dette vil bli berørt. De fleste bedrifter har inngått avtale om kontorleie. Kan manglende likviditet på grunn av koronaepidemi ha betydning for plikten til å betale husleie eller oppfylle andre plikter etter leiekontrakt? Regler for permittering og omsorgspenger, bruk av fleksitid, hjemmekontor m.m. med de siste oppdateringer vil bli gjennomgått.

Webinaret vil ellers søke å komme praktiske tips ut fra dagens situasjon.


Møtet blir gjennomført på Teams. Alle deltakere vil være på mute, men det er mulig å stille spørsmål ved å bruke meldingsfunksjonen. Du kan da skrive inn og sende inn navnet ditt, så så vil foredragsholderne nevne navnet ditt når det aktuelle spørsmålet stilles.


Tilgang til møtet får du via linken nedenfor:

Bli med i Microsoft Teams-møte

Lær mer om Teams her.

38 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle