Søk

Webinar: Fallgruver i oppstartsfasen


Torsdag 7. mai inviterer vi til Webinar med Kluge Advokatfirma og Håmsø patentbyrå for medlemmer i klyngene Norwegian Tunnel Safety Cluster, Norwegian Smart Care Cluster, Nordic Edge Smart City Innovation Cluster, Norwegian Energy Solutions og Norwegian Offshore Wind Cluster.


Foredragsholderne har omfattende erfaring med å bistå selskaper i rettssaker vedrørende teknologirettigheter og i forbindelse med salg og kapitalutvidelser. En stor mengde etterpåklokskap gjøres til forhåndsklokskap for deltakerne på seminaret.

Seminaret vil dreie seg om hvordan sikring av eiendeler på et tidlig stadium i utviklingsprosjekter kan påvirke den senere utviklingen av et selskap i vekst. Det vil være fokus på immaterielle rettigheter, herunder forretningshemmeligheter og registrerbare rettigheter som patenter, designrettigheter etc.

Arrangementet varer 3 timer a 45 minutter, med to innlagte pauser og det vil være mulighet for å stille spørsmål underveis.


Tid og sted: 07. mai, 09:00 – 12:00 Webinar

Det er gratis og forbeholdt klyngenes medlemmer. Husk påmelding for å få link til webinaret.

Webinaret arrangeres av Norwegian Tunnel Safety Cluster i samarbeid med Norwegian Energy Solutions, Norwegian Smart Care Cluster, Nordic Edge, Smart City Innovation Cluster og Norwegian Offshore Wind Cluster.

47 visninger0 kommentarer