Søk

Ledig stilling

Oppdatert: 5. aug.

Energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES) er på jakt etter en ny medlems- og arrangementsansvarlig. Har du relevant erfaring og motiveres du av tanken på å kunne bidra til å utvikle energiløsninger for lavkarbonsamfunnet som kommer? Da vil vi gjerne høre fra deg!

De 14 deltakere fra NES’ administrasjon, styre, tekniske komité, nøkkelbedrifter i klyngen og samarbeidspartnere som var med på turen, fått en bedre forståelse for hvilket mulighetsrom som finnes for norske aktører.

Stillingsbeskrivelse

Stillingsprosent: 100% fast

Norwegian Energy Solutions (NES) er en næringsklynge som jobber for å øke tempoet i energiomstillingen. Som næringsklynge er NES et innovativt økosystem av rundt 130 små og store kunnskapsbedrifter og organisasjoner som samarbeider om å omstille energisektoren fra olje og gass over mot det fornybare segmentet.


Hos oss er det mange mennesker og mye spennende som skjer; vi kobler sammen ledende aktører i olje- og gassindustrien, fornybarselskaper, oppstartsbedrifter, investorer, myndigheter og akademia, og jobber med både havvind, solenergi, geotermisk kraft, prosessering av biogass, hydrogen, karbonfangst og -lagring, samt innovative kombinasjoner av disse teknologiene.


1. januar i år var vi én av fire norske næringsklynger som fikk Arena Pro-status, noe som innebærer økt finansiering fra Innovasjon Norge i de neste 5 årene. Det betyr at vi vokser: Vi skal øke antall medlemmer og møteplasser, noe som skal munne ut i flere innovative industriprosjekter.


For å hjelpe oss i denne spennende prosessen er vi på jakt etter en medlems- og arrangementsansvarlig som vil ta del i vårt viktige samfunnsoppdrag.


Liker du høyt tempo, fleksibilitet, samarbeid, og frihet under ansvar, og motiveres du av tanken på å bidra til å utvikle energiløsninger for lavkarbonsamfunnet som kommer?


Da vil vi gjerne høre fra deg.


Vi er foreløpig en liten gjeng på 5 i administrasjonen, men vi blir snart flere!


Hovedoppgaver

 • Ansvarlig for klyngearrangementer

 • Ansvarlig for oppfølging av medlemmer og medlemsportefølje

 • Bidra til forretningsutvikling

 • Koordinator for messedeltakelse

 • Ansvarlig for CRM-system

 • Bidra til kommunikasjon gjennom sosiale medier

 • Utvikle og vedlikeholde kommunikasjonskanal for medlemsbedriftene

 • Bidra til å formidle nyhetssaker

 • Ta del i øvrige oppgaver knyttet til klyngen

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning

 • Erfaring fra arrangementshåndtering

 • Meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne, både på norsk og engelsk

 • Solid kompetanse innen bruk av digitale verktøy (herunder CRM), sosiale medier og god forståelse hva som er de riktige kanalvalg mot medlemmene

 • Erfaring fra servicebransjen er en fordel

Personlige egenskaper

 • Evne til selvstendig arbeid

 • Analytisk og strukturert

 • Idérik og positiv

 • Gode samarbeidsevner

Interessert? Send din søknad og CV til kommunikasjonsleder Karianne Skjæveland til karianne.skjaeveland@energycluster.no så fort som mulig.


Oppstart etter avtale.


Stillingsbeskrivelse medlems- og arrangementsansvarlig
.pdf
Download PDF • 141KB