Søk

VRI Rogaland støtter klimasmarte løsninger

Ti kompetansemeglere står klar til å ta imot og veilede bedrifter som ønsker å satse på klimasmarte løsninger.

Hilde Uppstad leder VRI Rogaland som har et samlet budsjett på 10 millioner kroner til forsknings- og innovasjonsprosjekter.

VRI Rogaland har et budsjett på 10 millioner fra Forskningsrådet og Rogaland fylkeskommune. Midlene skal deles ut til rogalandsbedrifter som har prosjektidéer og vil ha et samarbeid med en forskningsinstitusjon. Målet er å få til klimasmart verdiskapning.


– Vi har ti kompetansemeglere som har sine hovedansvarsområder, faglig og geografisk. De møter bedriftene og mobiliserer og ser hvilke virkemidler som kan være aktuelle, forteller leder av VRI Rogaland, Hilde Uppstad i Rogaland fylkeskommune.


VRI har 6 ulike virkemidler: kompetansemegler, opplæring i søknadsutvikling, student til låns, nettverksmøter, forprosjekter og forprosjekt med student.


Alle tiltak går via kompetansemeglerne, som bedriftene gratis kan få hjelp hos. Opplæring i søknadsutvikling er også kostnadsfritt og dekkes av VRI Rogaland.


Her finner du oversikt over kompetansemeglerne i VRI Rogaland.


Student til låns

– Student til låns er en ordning som gjerne kobles til studenters oppgaver med bachelor- og masteroppgaver. Bedrifter kan få opptil 30.000 kroner i støtte til å ha student til låns, forteller Hilde Uppstad.


I fjor var det 16 bedrifter som hadde student til låns. En forutsetning for støtte er at universitetet og bedriften er enige om oppgaven studenten skal utføre.

VRI Rogaland gir også støtte til nettverksmøter for klimasmart verdiskapning. Det kan gis inntil 50.000 kroner i støtte til slike nettverksmøter.


Forprosjekter

VRI Rogaland sin støtte til forprosjekter går via Forskningsrådet, men også her starter behandlingen av søknader hos kompetansemeglerne. Forprosjekter på områder som kan gi klimasmart verdiskapning kan få opptil 150.000 kroner i støtte, mens et forprosjekt med student kan gi opptil 200.000 kroner.

– I fjor ble det gitt støtte til 25 forprosjekter, men målet i år er 30. Hos oss må så og si alle midlene vi deler ut gå til forskning, og vi jobber for å koble sammen næringsliv og forskning.

VRI Rogaland tar imot søknader om midler hele året, helt til pengene eventuelt tar slutt.


Du finner mer informasjon om VRI Rogaland på deres nettside eller Facebook.


117 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle