Søk

– Vi må være med nå og se hva vi får til

Base- og logistikkselskapet NorSea sin kjerneaktivitet er innen olje og gass. Men selskapet satser for fullt på muligheter innen fornybar energi.

Hywind vindturbiner på Stordbase. Foto: NorSea

– Vi ser at den erfaringen vi har fra olje- og gassbransjen kan brukes til så mye mer enn bare olje og gass. Vi vet at det vil bli mindre aktivitet innen denne næringen på sikt. Olje og gass kommer til å være her i mange flere tiår, men ikke i det omfanget vi har sett de siste 20 årene. Da er spørsmålene for oss veldig enkle. Hvilke andre typer aktiviteter kan vi drive med knyttet til infrastrukturen og den tilstedeværelsen vi har langs Europas nordlige kyst? Hva kan vi bruke den kompetansen og erfaringen som vi har i NorSea til? Ikke minst gjennom den ekstra muskelen vi har fått inn i dette regnestykket gjennom vår eier Wilhelmsen, sier John E. Stangeland, konsernsjef i NorSea.


Medlemsbedriften NorSea har en 55 års lang historie innen oljeservice på norsk sokkel. Selskapet har bygd seg opp fra «Lykkelandsperioden» i Stavanger og opererer i dag ni baser langs norskekysten, hvor det tilbyr integrerte logistikkløsninger til offshore industrien. I tillegg driver selskapet baser i Danmark og England, så vel som flere andre aktiviteter og investeringer sammen med partnere og joint-venture selskap. Wilh. Wilhelmsen er hovedeier i NorSea. Wilhelmsen er en stor global aktør med verdens største maritime nettverk.

Konsernsjef i NorSea John E. Stangeland. Foto: NorSea
– Det kommer til å skje enormt mye innen fornybar energi de neste 10 årene, og vi tror det er en del forretningsmuligheter som dukker opp innen disse verdikjedene. Vi har ikke tid til å vente på at vi har to streker under svaret når det gjelder hva som er fornuftig eller ikke fornuftig å gjøre. Vi må være med nå og se hva vi får til, sier Stangeland.

Havvind på radaren


NorSea har for eksempel hatt en betydelig tilstedeværelse innen havvind-markedet i mange år. Selskapet var med på å sette sammen Equinors Hywind Demo helt tilbake i 2009. Litt senere ble NorSea Stordbase brukt til montering av Hywind Scotland Pilot Park. Stangeland forklarer videre:


– I 2014 kjøpte vi et selskap som drev med teknikere innenfor vindturbininstallasjon og vedlikehold i Danmark, og begynte å bygge oss opp derifra. Det er først nå de siste årene at det grønne skiftet virkelig har fått moment også her i Norge. Det har jo foregått i Europa i lang tid. Nå ser vi at det kommer utbygginger i Norge og her ønsker vi å være med å bidra på en eller annen måte. Så det har vi satt på radaren.


Satsinger innen vind

– NorSea Wind er én av satsningene i så måte; et «single purpose» selskap som driver en kontrakt vi har i Tyskland. Der vedlikeholder vi TenneTs såkalte substations off- og onshore på tysk sokkel. Prosjektet drives av vårt selskap i Hamburg, i samarbeid med vårt ingeniørkontor i Stavanger, NSG Maritime og Wilhelmsen Ship Management, som er vår medeier, sier Stangeland.


NorSea jobber også inn mot vind når det gjelder logistikk. Midt under koronakrisen startet NorSea og Abnormal Load Services (ALS) selskapet Elevon, som leverer prosjektrådgivning, logistikkstyring- og løsninger, samt tekniske tjenester til vindkraftindustrien. NorSea eier 50 % av Elevon.


– Når alt innen vindkraft skal bygges ut globalt, som man blant annet leser om i aviser, så vil det komme et enormt behov for logistikkløsninger. I dette markedet startet vi Elevon, sier han.


I tillegg bidrar eierne av ALS og NorSea, henholdsvis Wallenius Wilhelmsen og Wilhelmsen-gruppen, med ytterligere støtte gjennom sine globale nettverk.


– Wallenius Wilhelmsen er verdens største innen transport av biler og tungt maskineri. Elevon vil kunne bruke den infrastrukturen og de fartøyløsninger de har, for eksempel til å transportere vindkomponenter. Samtidig bygger vi videre på den erfaringen som NorSea har gjort seg i forhold til prosjektlogistikk innenfor olje og gass. Det er litt samme metodikken man bruker, men innen vindkraft er det eksempelvis turbinblader, celler og tårn som flyttes. Vi har allerede vunnet en del oppdrag i Norge og Sverige. Nå i påsken startet vi med å frakte 19 vindturbiner til Kvinesdal. Senere er det oppdrag langs norskekysten, og også to svære oppdrag i Sverige, utdyper Stangeland.


NorSea ser også på om de skal gå ytterligere inn i verdikjeden for vind, for eksempel gjennom å utforske samarbeid med internasjonale aktører som kan drive offshore vindparker.


Mens det aller seneste prosjektet er lokalt, nærmere bestemt på Jelsa i Ryfylke. Det dreier seg om å ta i bruk Norsk Stein sitt steinuttak på Jelsa som tørrdokker til produksjon av betongfundamenter for flytende havvind. Gjennom det nyetablerte selskapet WindWorks Jelsa, som de eier sammen med Suldal Kommune og Ryfylke IKS, gjennomfører de nå i første omgang en mulighetsstudie.

Illustrasjon av hvordan tørrdokken på Jelsa kan bli. Foto: NorSea/Norsk Stein

– Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norsk Stein, og er veldig tidlig i utviklingsfasen. Men potensialet er enormt – hvis dette lar seg realisere snakker vi her om et mulig nytt industrieventyr der næringen på Vestlandet kan bidra til kritiske deler av verdikjeden for havvind. Da kommer også muligheten for utvikling av flere tusen arbeidsplasser innen en sterkt voksende global og miljøvennlig industri, sier Stangeland.


Fremtid innen hydrogen


NorSea er også med på store deler av verdikjeden for hydrogen og ser en fremtid her. De eier 50 % av CCB-systemet i Bergen. CCB har kjøpt to eiendomsselskap sammen med Øygarden kommune, hvor Northern Lights-prosjektet og den nye fornybarparken CCB Energy Park er under etablering.


– Når Northern Lights kommer i gang på Kollsnes så åpner det seg store muligheter rundt alle aktivitetene som skjer i verdikjedene rundt CCUS, altså karbonfangst og lagring, områder som hydrogenproduksjon med bruk av naturgass og karbondeponering, og såkalt «directed air capture». Det vil være behov for tomter, areal og infrastruktur, en fornybarrettet næringspark for aktørene å være i. Da er det dette vi ønsker å tilby ved Coast Center Base på Ågotnes, sier Stangeland.


Gjennom sitt eierskap i CCB-systemet er NorSea også involvert i et pilotprosjekt i samarbeid med ZEG Power på Kollsnes.


– Prosjektet har fått Enova-støtte til å utvikle en ny teknologi rundt deformasjon av naturgass og produksjon av hydrogen. Hvis alt går etter planen så skal pilotanlegget stå ferdig i slutten av 2022, og begynne å produsere hydrogen, utdyper han.


Gjennom hovedeieren Wilhelmsen har NorSea også et stort fokus og en interesse for den maritime delen. Stangeland forklarer:


– Hydrogen skal brukes til mange ting, og ett område er som virkemiddel for å få til nullutslipp innen skipsfarten. Det gjorde at vi blant annet tok initiativ til Topeka-prosjektet, som nå blir kjørt videre av Wilhelmsen-systemet.


Pilotprosjektet «Topeka» handler om byggingen av verdens første fraktskip drevet av hydrogen. Skipet skal frakte gods mellom oljebaser langs norskekysten, og skal også frakte flytende hydrogen.


– Det skal settes inn hydrogenskip fra Stavanger og opp langs Vestlandskysten, som skal gå til våre baser, få bunkring, og vil for eksempel få hydrogen levert fra basene. For oss dreier dette seg om å bruke infrastrukturen, menneskene, systemene og den balansen som vi har til å få et fotfeste inn mot det grønne skiftet. Vi har alltid hatt produktene som maritim sektor trenger på våre forsyningsbaser, fra tungolje, som det er slutt på nå, til gassolje, senere LNG og landstrøm. Vi tror det neste blir hydrogen og ammoniakk. Da skal vi være der for å levere det fra våre havner og baser.


Muligheter innen andre næringer


Selskapet ser også etter nye muligheter innen andre næringer som for eksempel akvakultur, gjerne med tanke på diversifisering på basene. I disse dager leverer NorSea inn en søknad om landbasert oppdrett på Polarbase i Hammerfest.

Polarbase i Hammerfest. Foto: NorSea

– NorSea Polarbase består av 600 mål eiendom, hvor mesteparten brukes til olje- og gassaktivitet. Om fem og ti år så har vi kanskje bare behov for 300 mål til olje- og gassutstyr. Hammerfest har jo alltid vært en fiskeriby. Det ligger lakseslakteri, fryseri og diverse fiskeriindustri rett utenfor gjerdet vårt. Da kan kanskje landbasert fiskeoppdrett være en fornuftig bruk av de resterende 300 målene. Vi kan logistikk og bygge bygg, men ikke fisk og fiskebiologi. Det må vi i så fall finne partnere som kan, sier han.


Større del av porteføljen innen fornybar


– I dag har vi omtrent 80-85 % av vår aktivitet rettet mot olje og gass, og omtrent 20 % innen andre aktiviteter. Om fem til ti år håper jeg at vind, hydrogen og fiskeoppdrett har vokst kraftig og utgjør en vesentlig større del av vår portefølje. Samtidig som vi har klart å opprettholde posisjonen vår innenfor olje og gass. Det er bokstavelig talt et hav av muligheter, og med vår infrastruktur og erfaring har vi heldigvis alle forutsetninger for å bidra til at industrien vår fortsetter verdiskapningen – også i det grønne skiftet, avslutter Stangeland.

655 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle