Søk

Velkommen til NES-workshop: Hydrogen 1/3

Oppdatert: 8. apr.

Norwegian Energy Solutions inviterer sine medlemmer til en workshop-serie i tre deler med hydrogen som tema. Serien blir en unik mulighet til å delta i etableringen og utviklingen av regionens hydrogenteknologikompetanse. Første samling går av stabelen 20. april.


I fjor sommer lanserte EU sin hydrogenstrategi med ambisjoner om at andelen hydrogen i EUs energimiks skal økes fra 2 til 14 prosent innen 2050. Etterspørselen etter hydrogen i Europa kommer til å øke dramatisk, og norske aktører som leverer teknologi for hydrogenproduksjon basert på fornybar energi, vil få et konkurransefortrinn ettersom EU vil prioritere "grønn hydrogen" til sine investeringer.


For å kunne dra nytte mulighetene EUs hydrogenstrategi innebærer, må vi identifisere hvilke kompetansehull vi har på hydrogenteknologi i regionen, og starte prosessen med å bygge opp den kompetansen vi trenger, nå.


Derfor inviterer vi til hydrogenworkshop 20. april, der målet er å etablere et sterkt, internasjonalt hydrogenteknologimiljø i Stavanger.


OED kommer for å presentere perspektivene for hydrogen i Norge, og Innovasjon Norge vil presentere aktuelle satsninger for posisjonering av norsk hydrogen internasjonalt.


Equinor og Norske Shell adresserer sine strategier for fremtidens hydrogenomstilling og hvilke muligheter som ligger i et globalt perspektiv, mens NorSea Group, Agri-e, Iverson eFuel og Horisont Energi belyser temaet i forhold til produksjon og infrastruktur.


Vi får høre om det NORCE-ledede senteret HyValue, som skal utvikle kunnskap, metodikk og innovative løsninger for hydrogenenergibærere, og NES presenterer relevante utlysninger for EU-midler.


Kort sagt, dette blir en samling som er vel verdt å få med seg for dere som er interessert i mulighetene som ligger i fremtidens hydrogenproduksjon.


Videre oppfølging av temaet blir 10. og 11. mai med fokus på henholdsvis produksjon & anvendelse, og transport, lagring & sikkerhet. Målet med workshopene er at vi får etablert prosjektgrupper/konsortier som skal bidra til etableringen av forskningsprosjekter og utdanningstilbud innenfor disse områdene.


NB: Man forplikter seg ikke til å delta på hele workshop-serien.


Velkommen til første workshop med lunsj den 20. april fra kl 09:30 - 14:15. Vi fortsetter praten over en uformell middag i Stavanger sentrum kl 19:00.


Workshop-serien muliggjøres gjennom støtteordningen av virkemidler for regional innovasjon - Vri Rogaland.