Søk

Velkommen til NES' hydrogenworkshop nr. 2

I første runde 20. april ble deltakere på NES' hydrogenworkshop oppdatert på pågående hydrogenaktiviteter av næringslivet i regionen. I oppfølgingsworkshopen 10. mai ser vi nærmere på produksjon, anvendelse, transport, lagring og sikkerhet, og muligheter for EU-finansiering. Vi skal også prøve å etablere partnerskap som på sikt kan resultere i felles hydrogenprosjekter.


I oppfølgingsworkshopen skal vi se nærmere på aktivitetene og hydrogenkompetansen som eksisterer hos de lokale forskningsmiljøene, innen produksjon, anvendelse, transport, lagring og sikkerhet. Vi vil også se på hvilke muligheter som ligger hos EU innen prosjektfinansiering, og prøve å etablere partnerskap som på sikt kan resultere i felles hydrogenprosjekter.

Arrangementet holdes i møterommet "Hos Ingrid" på Havets hus i Innovasjonsparken fra kl. 08:45 – 14:30.


Programmet blir som følger:


Steffen Møller-Holst, markedsdirektør for hydrogenteknologi i SINTEF er med oss og gir oss innsidekunnskap om det europeiske hydrogenpartnerskapet.


Terje Hauan, direktør for strategi og forretningsutvikling i Seid, forteller om deres erfaringer fra Horizon Europe, og forklarer hvordan Seid tenker å utvikle rimelig, effektiv og Co₂-fri hydrogenproduksjon, før Audun Aspelund, administrerende direktør i Lyse Neo, legger frem sine planer rundt etablering av et testsenter for hydrogen i Risavika.

I resten av hydrogenworkshopen skal vi få svar på følgende spørsmål: Hva er statusen på hydrogenforskningen i regionen?


Zhixin Yu, professor ved institutt for energi- og petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger skal snakke om mulighetene for produksjon av blå, grønn og turkis hydrogen i regionen, mens Jon Tømmerås Selvik, seniorforsker ved NORCE skal snakke om sikkerhetsaspektene rundt produksjon og distribusjon av hydrogen.


Førsteamanuensis Olena Zavorotynska ved Institutt for matematikk og fysikk ved UiS forteller om lagring av hydrogen i metallhybrider. Emanuela Iedidia Kallesten, rådgiver ved UiS' forskningsavdeling, avslutter workshopen med en orientering om finansierings-mulighetene rundt hydrogenprosjekter i Horisont Europa.

Etterpå blir det break-out-sesjoner og oppsummering, før vi avslutter programmet på Ullandhaug. Vi fortsetter diskusjonene over en uformell middag på kvelden, mer info om dette senere.


NB: Deltakelse på workshop nr. 2 forutsetter ikke deltakelse på workshop nr. 1.
Workshop-serien muliggjøres gjennom støtteordningen av virkemidler for regional innovasjon - Vri Rogaland.

100 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle