Søk

Utfordret klima- og miljøministeren på finansieringsordninger for gründere

Oppdatert: 10. mai 2019


De tror på et grønt energiskifte i Rogaland. Fra venstre: Stavanger Venstres ordførerkandidat Jan Erik Søndeland, Egil Vigdel fra Agri-E, klima- og miljøminister Ola Elvestuen, styremedlemmene Siri Kalvig og Oddvar Skjæveland fra NES og Kjell Husabø fra Agri-E.

Gründerbedriften Agri-E og NES presenterte både vekstambisjoner og utfordringer i møtet med klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Møtet ble holdt i lokalene til Næringsforeningen i Stavangerregionen tirsdag 7. mai.


Styremedlem Oddvar Skjæveland i NES orienterte ministeren om klyngens ambisjoner.


- NES skal både bidra til innovasjon innen olje- og gassektoren og knoppskyting innen den fornybare delen av energisektoren. I tillegg vil klyngen jobbe for eksport av kunnskap og teknologi for bærekraftige energiløsninger. NES vil ikke bare være en regional klynge, men en nasjonal og etter hvert internasjonal klynge, sa Skjæveland.


Biograss-prosjekt

Egil Vigdel i Agri-E presenterte gründerbedriftens prosjekt for utnytting av biogass til produksjon av hydrogen og elektrisitet. Firmaets løsning vil gi mer effektiv energiutnyttelse av enn om biogassen brukes direkte som drivstoff.


- Det er enkelt å skaffe midler til forskning i en tidlig fase, men det er utrolig vanskelig å få midler til et pilotprosjekt for å få tatt dette videre, sa Egil Vigdel i Agri-E.


Gründerbedriften har inne en søknad om støtte hos Enova, og private investorer sitter på gjerdet og vil nøler med å investere før pilotprosjektet er gjennomført. Nysnø Klimainvesteringer har et mandag som sier at fondet kan ta kommersialiseringsrisiko, men ikke teknologisk risiko i en utviklingsfase. Agri-E mangler nå 4 millioner av de 25 millionene som skal til for å realisere pilotprosjektet.


Hjelp over kneiken

- Er det noen som kan hjelpe over denne kneiken? spurte teknisk direktør Sigvald Breivik fra Norled, en av bedriftene som støtter Agri-E og ønsker å få testet ut firmaets teknologi.


Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kunne verken love støtte fra Enova eller midler til et fond i NES for å hjelpe gründerbedrifter over kneiken, men sa en muligens burde se på hvordan mandatet for klimainvesteringsfondet er skrudd sammen i forhold til Enova og andre støtteordninger.


- Det å ha finansieringsordninger som Validé, Nysnø og andre for å støtte bedrifter i en tidlig fase er viktig. Det vi pirker på nå er helt sentralt, sa NES-styremedlem og administrerende direktør i Nysnø, Siri Kalvig,


Elvestuen avsluttet møtet med å slå fast at det er behov for mer avansert biodrivstoff og at fremtiden vil være biogass, el og hydrogen.


Gründer Egil Vigdel presentere Agrii-E for klima- og miljøminister Ola Elvestuen (fra Høyre), Stavanger Venstres ordførerkandidat Jan Erik Søndeland, kommunikasjonsrådgiver Jo Randen fra departementet og Harald Minge fra Næringsforeningen.

100 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle