Søk

Ut av startgropa med vekstprogrammet ITSA Growth

Hva gjør vi galt? Vi har både produkt og marked, vi møter investorer som sier de er interesserte, men .... – hvorfor tar ikke dette av? Kjenner du igjen frustrasjonen? ITSA Growth er et nytt vekstprogram fra Validé for selskap som har et produkt og salg, men som likevel står i stampe.

Forretningsutvikler Eirik Sønneland i Validé, leder av Smart Care Cluster, Arild Kristensen, og leder for ITSA, Gry Isabel Sannes, vil hjelpe nesten-modne selskap videre.

Innen energibransjen popper det opp selskap som kjenner på presset om å levere nye løsninger. I en bransje som domineres av store aktører, kan det være vanskelig å bryte igjennom. Ferske selskaper står i en krevende skvis. tillegg til å få fart på produksjon og lykkes med salg, skal både løsning og navn selges inn til potensielle kunder og helst nye investorer før potten er tom for penger.


Gavepakke til unge selskap

-Vi både ser og hører om behovet for kompetanse og nettverk som tar selskap ut av startgropa og nærmere investeringer som kan gi dem vekst. Derfor tilbyr nå Validé programmet ITSA Growth, sier Gry Isabel Sannes, inkubatorleder i Validé og gründeren og lederen av ITSA accelerator-programmet.


Energiklyngen NES er, sammen med flere andre næringsklynger innen helse, smartcity og tunnel, partner i programmet. Selskapene i klyngene representerer både den kompetansen og nettverket som er så viktig for et vekstprogram, men det er også mange selskap i næringsklyngene som kan få fart på businessen sin med å delta i et slikt vekstprogram.


Glem flaksen, dette er hardt arbeid

-Programmet er for dem som innser at de trenger mer eller ny kompetanse, større nettverk og som trenger kapital innen de neste 6-12 månedene for å komme videre, sier Gry Isabel Sannes.


ITSA-programmet har siden 2016 satt fart på 50 selskap. De fleste av dem lever og leverer den dag i dag. Validé har selv investert i 12 år av disse. ITSA Growth bygger videre på kompetansen, nettverket og erfaringene Sannes og Validé har gjort seg fra tidlig-fase-programmet.


-Hva er felles for de nesten-modne selskap? Mangler de ikke bare litt flaks?


-Felles utfordringer er markedstilgang, kjennskap til eget marked, hvordan få produktet fortere ut, kunnskap og forståelse om kapitalinnhenting og hvordan nettverk av kunder og «gode hjelpere» fungerer. Spør du selskap som har gjort reisen og lykkes, utgjør flaks under 10 prosent. Resten er beinhardt, strategisk arbeid, «timing» samt varig fokus på team, kompetanse og nettverk. Så vi kan legge bort fokus på flaksen, sier Sannes.


Bruker det rogalandske driv

I sine forberedelse har Sannes opplevd en gledelig positivitet, interesse og entusiasme fra partnere og investorer som vil bidra. Deet velutviklede næringsgenet i regionen har blomstret i møte med potensielle partnere.


-Alle svarer ja, med en gang. En vakker ting med næringslivet i denne regionen er at det er flust av folk med kompetanse, stort nettverk og solid erfaring med å utvikle næring. Det rogalandske driv er viden kjent, sier Gry Isabel Sannes, og legger til:


-Vi har også spennende, nye fond i regionen. De ivrer etter å møte selskap med potensial, sier Sannes.


Store innovasjonsaktører som UiS, Lyse og DnB er alle partnere i programmet, og de fire næringsklynger er entusiastiske partnere. Klyngene som er med er helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster, tunnelklyngen Norwegian Tunnel Safety Cluster, energiklyngen Norwegian Energy Solutions og SmartCity-klyngen.


I tillegg er fond som TDV, 4D Venture, Nysnø, ProVenture og Styrbjørn partnere som byr på verdifull investorinnsikt.


-Et av poengene med programmet er at selskap klargjøres for å ta imot kapital. Etter fire måneder avsluttes programmet med «final pitch» for investorer, og vinneren får investering fra Validé på opptil 500.000 kr.


Klar til å ta spranget

-Hva ser du etter når du nå skal velge de aller første deltakerne til ITSA Growth?


-Team og potensial. Det er grunnleggende for all gründeretablering. Produkt og salg, samt behov for kapital er viktige kriterier for dette vekstprogrammet, sier hun.


Validé og ITSA sitt samfunnsoppdrag er å jobbe med ideer og selskap som har innovasjonshøyde.


-Vi vurderer også om vi kan gi nytt liv til selskap som har havnet i skuffen av ulike grunner. Men teamet må være klare til å ta spranget, sier Sannes.


Hvilket problem løser du?

Validé er et innovasjonsselskap som vil bidra til at verden når FN sine bærekraftmål.


-Selskaper som søker seg inn i ITSA Growth må kunne vise at deres løsninger eller produkt svarer på minst to av bærekraftmålene. Validé har særlig erfaring og kompetanse i å utvikle selskap innen energi, helse og smart tech. Det er alle bransjer hvor spørsmålet om grunnverdier og bærekraft er essensielt, sier Sannes.


Ut av frustrasjonen? Søk her før 20. september


Tekst og foto: Hilde Garlid/Validé33 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle