Søk

UiS vinkler sitt studietilbud i retning det grønne skiftet

Flasken knuste ikke da Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø døpte energilaben tilknyttet Future Energy Hub ved UiS. Like greit det i et miljøperspektiv, for da kan flasken brukes på nytt og sjampanjen drikkes.

UiS-rektor Klaus Mohn (t.v.) og Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø under åpningen av energilaben ved UiS. (Foto: Kirsti K. Sømme)

Tirsdag 17. september arrangerte UiS Grønn dag. Blant aktivitetene var studentenes byttebu, sykkelverksted og offisiell åpning av energilaben tilknyttet Future Energy Hub ved universitetet. Energilaben er ved studentboligene Mybox og har egen vindturbin og solcellepanel på både tak og flere av byggets vegger. To PhD-studenter, en som forsker på vindenergi og en som forsker på solenergi, skal jobbe med konkrete prosjekter tilknyttet energilaben.


– Vi ønsker oss på sikt et UIS som produserer mer fornybar energi enn det vi trenger. Det er et langsiktig prosjekt. Det grønne skiftet og engasjementet fra ungdommen er irreversibelt, og det er viktig at vi på UiS har en ledelse som tar dette på alvor, sa professor i byplanlegging, Harald Røstvik.


Universitetets rektor, Klaus Mohn, tok til orde for at fag skal bringes sammen med næringsliv og industri for å få til det grønne skiftet. Energilaben, som Siri Kalvig tok initiativet til, kan være utgangspunkt for forskning på både sol, vind, energilagring og energiøkonomisering i bygg.


Tilskuerne ventet spent på at ordfører Christine Sagen Helgø skulle døpe energilaben ved å knuse sjampanjeflasken mot vindmøllen ved å kaste den fra balkongen i andre etasje i Mybox.

Mohn fortalte om hvordan UiS arbeider for å tilpasse utdanningsaktiviteter og forskning til det grønne skiftet. Teknisk naturvitenskaplig fakultet har allerede bred kompetanse, og utdanningstilbudet vinkles i retning et grønt skifte, men også innen samfunnsfag og humanistiske studieretninger rettes etter hvert fagfokus mer mot miljø og bærekraft. Studiet i energi og samfunn er et eksempel på det.


Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø fikk æren av å døpe energilaben og erklære den for offisielt åpnet. Plassert på balkongen utenfor en av studentboligene i andre etasje i Mybox kastet hun sjampanjeflasken mot vindturbinen tilknyttet bygget. Det at flasken ikke knuste, satte hun fint inn i et bærekraftsperspektiv.


– Da kan den brukes på nytt igjen, eller innholdet kan drikkes. Det er bra med gjenbruk, sa hun med et stort smil.


De fremmøtte fikk deretter en omvisning og orientering om energilaben ved prosjektkoordinator Helleik Line Syse.


På UiS var det blant annet sykkelverksted, byttebu og gratis grønne vafler i anledning Grønn dag 17. september.

37 visninger0 kommentarer