Søk

Tios testet ut kjerneborings-teknologi på 3000 meters havdyp

– Dette var et kvantesprang i forhold til testing av vår kveilerørsteknologi på så store havdyp, sier Per Buset i TIOS etter at de har vært på tokt for Oljedirektoratet og utført kjerneboringsoperasjoner på 3000 meters havdyp.

I begynnelsen av oktober la Island Offshores fartøy «Island Valiant» til kai på Hareid på Sunnmøre etter et fem ukers tokt på Mohnsryggen nordvest i Norskehavet. Oljedirektoratet har jaktet mineraler på havbunnen, denne gang ved hjelp av helt ny teknologi.


Boreoperasjonene ble gjort på mer enn 3000 meter dypt vann med kveilerør (coil-tubing), en sammenhengende borestreng som er kveilet på rull. I tillegg til TIOS var Island Offshore, Halliburton og Oceaneering sentrale aktører for prosjektet.


– Dette er et ekte pionertokt. Det er første gang det er benyttet kveilerørsteknologi på så store havdyp, og det er første gang slik boreteknologi blir brukt til utforsking av mineral på havbunnen, sa letedirektør Torgeir Stordal i OD på direktoratets nettsider etter toktet. Han trakk også fram den kompetansen som norsk industri har opparbeidet seg etter 50 års erfaring i petroleumsbransjen, som avgjørende for at nybrottsarbeidet ble vellykket.

Kjerneboreteknologien til TIOS ble testet ut på store havdyp under mineraltoktet i høst.

Per Buset i TIOS forteller at selskapet tidligere har boret grunne brønner ned mot 300 meters vanndyp med kveilerørsteknologien, og i 2014 boret de blant annet i Boknafjorden for å ta kjerneprøver i åpen sjø i forbindelse med Rogfast-prosjektet.


– Noe lignende det vi gjorde på toktet med Oljedirektoratet har aldri vært gjort tidligere. Vanligvis brukes svære boreskip opp ot 260-280 meter lange for operasjoner på slike dyp, men vi brukte et fartøy som er 94 meter langt, sier Buset. Han er avdelingsleder for Top Hole Drilling and P&A Activities i TIOS.


Han legger ikke skjul på at dette var et stort skritt i retning å få bruke coil tubing nede i havbunnskompletterte produksjonsbrønner.


– Sensommeren 2021 regner jeg med at vi skal ned i en slik havbunnsbrønn med kveilerør, sier Buset.


Oljedirektoratets illustrasjon viser hvordan mineralene dannes ved vulkansk aktivitet på havbunnen. (www.npd.no)

Mohnsryggen er en oseansk spredningsrygg som skiller to jordskorpeplater. Formålet med toktet i høst var å gjøre undersøkelser ved å bore grunne hull i mineralfeltene og teste ut kjerneboreteknologien til TIOS på så store havdyp. Oljedirektoratet er fagdirektorat også for mineraler på havbunnen, og de har fått i oppdrag av Olje- og energidepartementet å kartlegge og påvise mineralforekomster i dyphavet.


– Resultatene blir en viktig del av grunnlaget for å vurdere hvor store mengder mineral som finnes i disse områdene, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg på OD sine nettsider.

Såkalte sulfideskorsteiner fra et område kalt Mohnsskatten. (Skjermbilde fra www.npd.no)