Søk

Temadag om skattesystemet for fornybarnæringenSkattesystemet for energiselskapene er stadig i endring.15. oktober arrangerer Energi Norge temadag i Oslo der skattesaker i fornybarnæringen diskuteres og løftes frem.


Temadagen foregår på Clarion Hotel Oslo. Den er først og fremst beregnet på revisorer, regnskapsførere, advokater, jurister og medarbeidere som arbeider med skattespørsmål og selvangivelse. Temadagen kan også bli godkjent som etterutdanning for revisorer og regnskapsførere.


Fornybarnæringens skattedag (tidligere Skatterett i energibransjen) er en viktig møteplass hvor skattesaker i fornybarnæringen diskuteres og løftes frem. Skatteetaten Storbedrift stiller med flere av sine saksbehandlere, og det blir både rom for diskusjon og mulighet til å møte sin egen saksbehandler. I tillegg kommer noen av de fremste advokatene og rådgiverne til å være tilstede med både egne innlegg og som bidragsytere i diskusjonen.


Blant temaene som tas opp, er prioriterte skattesaker og aktuelt fra statsbudsjettet, Sanderud-utvalget, frikraft og konsesjonsavtaler, eiendomsskatt, tilknytningsvilkår for fradrag i grunnlinjeinntekten og lovfesting av omgåelsesloven.


Interesserte kan lese mer om programmet og melde seg på via Energi Norge sine nettsider.

15 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle