Søk

Teknologi som gjør oss raskere og renere

OG21-forum 2019 i Oslo Plaza 12. november ser på hvordan ny teknologi kan gjøre oss raskere, rimerligere og renere og spør hvilke nye teknologier vi trenger for å heve produktiviteten og få ned utslippene.

Teknologi for høyere produktivitet og raskere utslipp er årets tema for OG21-forum.

OG21 har sitt mandat fra olje- og energidepartementet, og formålet med OG21 er å sikre en effektiv og miljøvennlig verdiskaping fra norske olje- og gassressurser.


Konferansedelen av OG21-forum består av foredrag, paneldiskusjoner og rundbordsdiskusjoner. Konferansedeltakerne involveres gjennom fasiliterte diskusjoner ved bordene og bruk av digitale verktøy for å gi innspill til paneldiskusjoner.


– De som vil lykkes i den globale konkurransen, må utvikle prosjekter raskt og med lave kostnader. Samtidig må utslipp reduseres, både for å opprettholde samfunnsaksepten og for å spare utslippskostnader, heter det i beskrivelsen av årets arrangement.


Deltakerne på OG21-forum i Oslo 12. november får også se og ta på avanserte teknologi-produkter i pausene. Utstillingen av høyteknologi under OG21-forum teller omtrent 15 teknologileverandører som alle har det til felles at de tilbyr avansert teknologi med høy innovasjonsgrad. Se her for mer informasjon om utstillingen.


OG21 kårer også Årets Technology Champion under OG21-forum. Prisen går til en person som har vært drivende for innføring av ny teknologi i løpet av de siste to årene. Nominer kandidater og les mer om prisen her.

29 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle