Søk

Norge på 27. plass på fornybar-indeks

Oppdatert: 10. des. 2020

EY har siden 2003 rangert verdens topp 40-nasjoner basert på investeringer i og satsing på fornybar energi. Norge ble nylig rangert på 27. plass, et hakk ned fra i mai, og må se seg slått av både Sverige og Danmark. Helt på topp troner USA og Kina.

EYs Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI) publiseres hvert halvår. Norge havnet i år på 27. plass av 40 makeder.

Rapporten EY Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI) er utarbeidet hvert halvår av EY siden 2003. Indeksen utarbeides på bakgrunn av landenes investeringer i fornybar energi, en nøkkelfaktor i energiomstillingen. Rangeringen reflekterer også EYs vurdering av landenes markedsattraktivitet og globale markedstrender. Klikk her for en nærmere beskrivelse av metodologien som brukes ved utarbeidelse av indeksen.


EY Renewable Energy Country Attractiveness Index gir videre et innblikk i hvordan energiindustrien kan bli i fremtiden, basert på COVID-19 restriksjoner som har hatt stor innvirkning på energietterspørselen i verden.


Les rapporten her


Stormakter på topp

Kina og USA har vært rangert helt øverst i RECAI-rapporten helt siden mai 2018. Kina lå øverst, med USA på andreplass, frem til mai i 2020. Da overtok USA førsteplassen.


Australia har det siste året rykket opp fra femteplass til tredjeplass på indeksen. På de neste plassene i topp 10 kommer i følgende rekkefølge fra fjerdeplass og nedover: India, Storbritannia, Tyskland, Japan, Nederland og Spania.


I Australia har utviklere og investorer satset på landets solenergi og vindenergi og fått til en fornybar-revolusjon. Australia når i år sitt mål om en fornybar energiproduksjon på 33.000GWh, og målet nås ett år tidligere enn planlagt.


Skandinavia rykker ned

De tre skandinaviske landene, Norge, Sverige og Danmark, rykker alle ned på fornybar-attraktivitetsindeksen november 2020 sett i forhold til målingen i mai 2020. Danmark rykker ned fra 8. til 12. plass. Sverige har falt fra 22. til 25. plass, mens Norge rykker en plass ned fra 26 til 27.


India har rykket opp tre plasser, fra 7. til 4. plass i forhold til forrige indeks i mai 2020. India sin solenergi-kapasitet har gått til himmels de siste årene og nådde nylig er enn 35GW. India har et mål om å nå en fornybar kraftproduksjon på 510GW innen 2030.


Taiwan, Egypt og Portugal er tre land som nå alle har forbigått Norge på fornybar-attraktivitetsindeksen. Taiwans regjering har uttalt at de har som mål at det etableres offshore vindkapasitet på 1GW gjennom auksjoner i 2021, med en økning i kapasiteten til 5GW i 2030.


Portugal har nylig tildelt solenergi-løyver som vil gi en kapasitet på 670MW gjennom en budrunde med rekordhøye bud. Landet har som mål å ha 80 prosent fornybarandel i sin elektrisitetsproduksjon i 2030.


Irland har økt attraktiviteten sin til tross for å ha gått ned to plasser på grunn av enda større utviklinger i Chile og Sør Korea. Irland har som mål at 70 prosent av elektrisiteten som produseres i 2030 skal være fra fornybare energikilder. I løpet av året skal Irland også få på plass et nytt rammeverk og en lisensordning for offshore vindproduksjon.


Grønt hydrogen

Rapporten vier også et kapittel til en drøfting av hvordan grønn hydrogen kan endre fornybar-landskapet.


EU lanserte sin hydrogenstrategi i juli og peker der på hydrogen, spesielt grønt hydrogen, som en muliggjører av nullutslippsvisjonen. EUs strategi fokuserer på utvikling av ren og fornybar, såkalt grønn hydogen, som er produsert ved elektrolyse av vann og bruk av karbonfri elektrisitet fra sol eller vindressurser. En annen lavkarbon-mulighet er blått hydrogen, produsert av naturgass med karbonfangst og lagring.


Fra nå til 2024 vil EU installere elektrolyseanlegg som kan produsere opptil 1 million tonn hydrogen. I 2030 er målet i EU en hydrogenproduksjon på 10 millioner tonn grønt hydrogen. For å nå disse målene må grønt hydrogen produseres i et større volum, slik at produksjonskostnadene synker. I tillegg må etterspørselen etter hydrogen øke. Særlig er offentlige transportnettverk og tunge kjøretøy i langtransport aktuelle kandidater for hydrogen.


I USA, Australia, Japan og flere land i Europa er det også pilotprosjekter for injisering av hydrogen i naturgassnettet. Det er mulig å blande en begrenset andel lavkarbon-hydrogen inn i naturgassen uten at rørledningene og sluttbrukers gasskomfyrer og annet utstyr må spesialtilpasses.


I dag varierer det fra land til land hvor stor andel hydrogen som tillates i gassledningene, men franske infrastruktur-eksperter har anslått at en blanding med opptil 6 prosent hydrogen kan være mulig uten at større endringer må gjøres på rørnettet og hos sluttbrukerne.


Kunstig intelligens blir en nøkkelfaktor

Artificial intelligence, AI eller på norsk kunstig intelligens, vil i følge EYs rapport bli stadig mer viktig i en verden der fornybar energi utgjør en større del av energiproduksjon og -forbruk.


Ved hjelp av moderne sensorteknologi kan sol og vindproduksjon gi enorme mengder nåtidsdata, noe som muliggjør bedre beregning av kapasiteten på strømnettet. Forut for AI var de fleste beregningsmodellene avhengige av værberegnings-metoder som gav et snevert bilde av variablene som påvirker tilgjengeligheten på fornybar energi.


Nå er det utviklet AI-programmer som kombinerer selv-lærende værmodeller, datasett med historiske værdata, nåtidsmålinger fra lokale værstasjoner, sensornettverk og skyinformasjon fra blant annet satellittbilder. På samme måte kan AI forutse hvor mye ekstra energi befolkningen vil bruke under en høytid, et stort internasjonalt arrangement, eller hvor mye høydeforskjell mellom ulike lokalsamfunn betyr for energikonsumet.


Ved hjelp av kunstig intelligens kan produsentene også forutse behovet for energilagring. Energikunder kan bruke AI for å få tilgang til fornybarenergi når den er billig for lagring til senere bruk når energien selges for en høyere pris.


Sist, men ikke minst, gir data som samles inn myndighetene et bedre grunnlag for utforming av regler og lovverk i forhold til fornybar energi og energinettet.


Ønsker du å få fremtidige utgaver av den halvårige RECAI-rapporten tilsendt fra EY, kan du registrere deg her.

61 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle