Søk

Sykehusinnkjøp HF søker leverandør for åndedrettsvern

Sykehusinnkjøp HF henvender seg nå til norske innovasjonsaktører på jakt etter en eller flere leverandører for åndedrettsvern. Interesserte må melde seg innen 22. april kl. 12:00.

Sykehusinnkjøp ønsker å benytte Siva og katapult-sentrene for industriell vurdering og prekvalifisering av potensielle leverandører av 2,5 millioner enheter åndedrettsvern. (Illustrasjonsfoto: iStock)

– Leverandøren vil kunne forvente en avtale med foreløpig anslått ramme for norsk produksjon på 2,5 millioner enheter knyttet til pandemisituasjonen og oppbygging av fremtidig beredskapslager, opplyser Bjørn Arne Skogstad, programleder for Norsk katapult, Siva.


Avtalen inngås med Helse Sør-Øst RHF, som har fått i oppgave å koordinere nasjonale innkjøp av smittevernutstyr og medisiner til både sykehus og kommuner. Siva vil på oppdrag fra Sykehusinnkjøp HF gjennomføre en industriell vurdering og prekvalifisering av aktuelle leverandører. På norskproduksjon.no finner du mer informasjon om dette. Informasjon om den øvrige prosessen finner du på sykehusinnkjop.no. Bakgrunn

Siva har siden midten av februar vært i dialog med Sykehusinnkjøp HF med sikte på å mobilisere Siva-strukturen og relevante industrimiljøer for produksjon av nødvendig smittevernutstyr og annet materiell som er prekært viktig i dagens situasjon. I de første ukene var behovet å få identifisert potensielle norske produsenter av blant annet munnbind, samt relevante test-fasiliteter. På nasjonalt nivå har Siva vært involvert i 8-10 initiativ. Nå har Sykehusinnkjøp HF anlagt et noe lengre tidsperspektiv, og Siva er invitert til å ta en partner-basert rolle. Sykehusinnkjøp har på kort tid bygd et partner-konsortium som de baserer seg på og som har ulike roller. I tillegg til Siva, har katapult-sentrene, NCE, Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster, Innovasjon Norge, NHO (leverandørutvikling), Norsk Industri og Nemko en viktig rolle.

13 visninger0 kommentarer