Søk

Sverige produserer mest vindkraft i Skandinavia

Sverige produserer nå like mye vindkraft som Danmark og Norge til sammen.


Prosjektet Markbygden i Piteå-traktene nord i Sverige vil bli en av de største vindkraftutbyggingene i verden. (Illustrasjon: Svevind)

I begynnelsen av juli kunne det svenske nettstedet nyteknik.se melde at Sveriges vindkraft nå produserer mer elektrisitet enn noen gang tidligere. I løpet av årets første seks måneder hadde de svenske vindkraftverkene produsert 10 terrawattimer, en økning med nær 40 prosent på ett år.


Et av verdens største vindkraftprosjekt, Markbygden, bygges nå i Piteå-traktene.Ved årsskiftet skal 179 turbiner i prosjektsatsingen Markbygden ETT etter planen stå ferdige. Markbygden ETT eies av General Electric Financial Services og Green Investment Group, som kjøpte det av Svevind. Svevind har utviklet området i løpet av en 17-årsperiode. Svevind Solutions får ansvar for driften av vindparken.


Tidligere lå Danmark foran Sverige i utbygging av vindkraft, men i 2015 passerte Sveriges produksjon av vindkraft-elektrisitet den danske. Nå bygges den svenske vindkraften ut i raskt tempo, og en av årsakene er at det har blitt mindre kostbart enn tidligere å bygge vindkraftverk.


Den svenske el-eksporten har også nådd et nytt rekordnivå i 2019. I følge viktig forklaring på Sveriges økte eksport av elektrisitet er at Finland har økt behov for elektrisitet fra utlandet fordi deres egen utbygging av kjernekraft er forsinket.


Første halvdel av 2019 hadde Sverige en nettoeksport av elektrisitet på nær 14 terrawattimer.

79 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle