Søk

Styremøte i Norwegian Energy Solutions

Norwegian Energy Solutions avholdt styremøte onsdag 28. november 2018. Utover aktuelle saker som budsjett, aktivitetsplan og organisasjon ble det anledning å markere tildelingen av klyngestatus i Innovation Norway Clusters (eies av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet) sitt Arena-program.

SAMLET: Styret og daglig leder i Norwegian Energy Solutions. F.v. Odd Terje Høie (vara for H. Kverneland), Eivind Torheim, Øystein Lund Bø, Kristin Flornes, Birger Haraldseid, Siri Kalvig, Tor Arnesen, Christine Sagen Helgø, Anne Cathrine Østebø, David Ottesen, Ståle Tungesvik, Egil Aanestad (daglig leder), Oddvar Skjæveland og Lars Raunholt. Hege Kverneland, Leif Johan Sevland og Tom Huuse var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Hilde Garlid, Validé)

Etter styremøtet ble styreleder Tor Arnesen og daglig leder Egil Aanestad i NES invitert til Greater Stavanger sitt Årsmøte for å gi en oppdatering om NES sitt videre arbeid. De mottok gratulasjoner og applaus for å ha oppnådd klyngestatus. Christine Sagen Helgø takket for innsatsen og overrakte blomster til daglig leder i NES.


STATUS: Daglig leder i Norwegian Energy Solutions, Egil Aanestad oppdaterer Årsmøtet i Greater Stavanger. (Foto: Hilde Garlid, Validé)

BLOMSTER FRA ORDFØREREN: Ordfører i Stavanger og styreleder i Greater Stavanger, Christine Sagen Helgø, overrekker blomster til Egil Aanestad, daglig leder i NES. Styreleder i NES, Tor Arnesen til høyre. (Foto: Hilde Garlid, Validé)

515 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle