Søk

Det satses på storskala norsk batteriproduksjon

24. september var Beyonder Battery Center vertskap for New Kaupangs store seminar om battericelleproduksjon. Sammen vil aktørene bygge Norge som batterinasjon.

Svein Kvernstuen, gründer og leder i Beyonder, fortalte om utviklingen av høyeffekts-battericeller og veien videre for bedriften.

– Våre konkurrenter vil ikke være andre norske battericelleprodusenter som Morrow og Frey, det vil være de store multinasjonale batteriselskapene som hovedsaklig holder til i Asia, sier gründer og CEO i Beyonder, Svein Kvernstuen.


Den røde tråden på konferansen var den nye verdikjeden innen batteriproduksjon og muligheter for industriutvikling i Rogaland. Arrangørene, New Kaupang, hjelper kraftintensiv internasjonale industriaktører med etableringer på Sør-Vestlandet, og battericelleproduksjon er et potensielt vekstområde.


Morrow Batteries som planlegger etablering i Agder, og Freyr som holder til i Mo i Rana, presenterte sine strategier for etablering og vekst. I tillegg deltok representanter fra Corvus Energy, det kanadisk-norske selskapet som bygger batteripakker til bruk i maritim industri. Northvolt presenterte også sine planer og status for sin batterisatsing i Sverige.


– Planen er å byge Norge som en stor batterinasjon, og det ønsker vi å gjøre i samarbeid med og sammen med initiativet Battery Norway, sier Svein Kvernstuen i Beyonder.

Beyonder var vertskap for batteriseminaret i regi av New Kaupang. Beyonder er i vekst og har den siste tiden signert avtaler med åtte nye ansatte.

Battery Norway vil samle aktører for å utvikle en norsk batteristrategi som legger til rette for bærekraftig vekst, bygge norsk kompetanse og knytte norske selskap opp mot internasjonale initiativ og aktiviteter, samt promotere norsk batteriindustri i utlandet.


Til stede på seminaret 24. september var representanter fra næringslivet, nasjonale og lokale politikere, og representanter fra kommuner og grunneiere som ønsker å tilrettelegge for ny industri på Sør-Vestlandet.

222 visninger0 kommentarer