Søk

Størst på fornybar energi og ivrig på biogass

Med 1300 ansatte, og en helgrønn kraftproduksjon på seks milliarder kilowattimer i året, er Lyse en viktig aktør i kraftmarkedet og en av de større klyngebedriftene i NES.

Strategi- og forretningsutvikler Espen Tonning Otterlei og konserndirektør energi, Leiv Ingve Ørke i Lyse

Konsernet opererer innenfor områdene energi, infrastruktur og telekommunikasjon. Lyse eies av 14 kommuner, og konsernet har røtter mer enn 100 år tilbake.


Konsernet har tre hoveddeler; Tele, Energi og El-nett. Innenfor området tele ligger Altibox og konsernets fiberinfrastruktur. Området Energi omfatter kraftproduksjon, kraftsalg, fjernvarme og gass i tillegg til Smartly-produkter som gir mulighet til energistyring. El-nett eier og driver infrastrukturen for transport av kraft i Sør-Rogaland.


Tenker bredt og regionalt

– For oss blir det viktig å bli kjent med klyngen og se på hvilke muligheter som ligger der. Det er en del gründerbedrifter i NES som muligens kan ha idéer som kan være aktuelle for oss, sier konserndirektør energi Leiv Ingve Ørke.


Lyse vil gjerne være med på å bidra til at regionens klimamål nås.


– Hovedproduksjonen vår er vannkraft, og vi produserer årlig 6 TWh, forteller Leiv Ingve Ørke som er konserndirektør energi i Lyse. Til sammenligning var det norske strømforbruket i 2017 på 135 TWh.


Fleksibilitet er gull verdt

– Det som er spesielt med vårt produksjonsapparat, er at vi har kapasitet til å lagre nesten ett års produksjon i vannmagasinene våre. Når vi først velger å produsere, trenger vi kun kjøre 4,5 måneder for å oppnå ett års produksjon, forteller Leiv Ingve Ørke.

Vannkraften fra Lyse balanserer fornybar uregulert kraft perfekt.


– Vår kraft er fleksibel og kan reguleres etter når markedet trenger det. Det er mer lønnsomt å lagre vannet i magasinene når kraftprisene er lave og heller produsere mye kraft når etterspørselen er stor og strømprisene er høye, forklarer han.

Lyses hovedproduksjon er ren energi i form av vannkraft. Bildet viser Lyses anlegg ved Nilsebu. (Foto: Egon Gade/Lyse)

Sett i et samfunnsperspektiv gir det en bedre ressursutnyttelse at kraft kan eksporteres og importeres over landegrensene.


– Vi kan importere når det er overproduksjon av vindkraft på kontinentet, og eksportere kraft fra våre vannmagasiner når det ikke blåser i utlandet. Utenlandskablene fører dermed til å få ned utslippene fra europeiske gasskraftverk ettersom kraftbehovet dekkes med norsk fornybar vannkraft. Kablene fører til lavere klimagassutslipp og er i tillegg samfunnsøkonomisk lønnsomme for Norge, sier Ørke.


På Sør-Vestlandet er vannkraftproduksjonen 140 prosent av det lokale kraftbehovet, mens en i Vestland fylke produserer mer enn dobbelt så mye vannkraft som forbrukerne i regionen bruker.


Biogassproduksjon

Strategi- og forretningsutvikler Esben Tonning Otterlei sier seg enig.

– Vi tenker bredt og regionalt. Det er også verdikjeder som må på plass for å få ut biogasspotensialet og redusere utslippene fra landbruket, sier han.


Hvert år går 550 GWh naturgass og 50 GWh biogass ut til kunder i Lyses rørnett. Rørnettet er nesten 60 mil langt og strekker seg fra Kårstø i nord til Hå i sør. Nettet ble tatt i bruk i 2003-2004. Dette er den eneste regionen i Norge med et gassnett av denne størrelsen som kan konverteres til biogass, og Lyse arbeider for å øke andelen biogass i ledningsnettet. IVAR og Lyse samarbeider i dag om biogassproduksjon, men for fullt ut å få realisert biogasspotensialet i regionen må helt nye verdikjeder på plass.

Lyse har et nesten 60 mil langt gassnett fra Kårstø i Nord til Hå i sør. Dette bildet er fra Forus. (Foto: Kristoffer Ryde/Lyse)

– Vi har et mål om å få fatt i så mye biogass som mulig, for å erstatte mest mye av den fossile gassen, sier Esben Tonning Otterlei.


Forbrukerfleksibilitet

På energisiden har Lyse nå også begynt å jobbe med mulighetene for forbrukerfleksibilitet ved at kundene kan velge å bruke strøm når det koster minst. Det innebærer automatikk og styring som gjør at for eksempel varmtvannsbereder og lading av elbil starter når algoritmer beregner at strømprisene er lave.


– I borettslag tilbyr vi også infrastruktur med elbil-ladere som tilbyr deg å lade når strømprisen er lav. Du identifiserer deg og får regning ut fra det du bruker, forteller Leiv Ingve Ørke.


Systemkompetanse

– Vi har mye kompetanse på infrastruktur, og vi har systemkompetanse. Når det gjelder nytt grønt drivstoff som hydrogen eller ammoniakk, så har vi mindre erfaring. Vi håper å få en større bredde slik at vi kan se på disse tingene i sammenheng med biogass- og vannkraft, sier Ørke og Otterlei.


Da fallhøyden ble økt ved opprustingen av kraftverket i Lysebotn, ble energiproduksjonen økt med 15 prosent. Vannkraftmagasinenes fleksibilitet trygger energiforsyningen og gjør at kraftverket Lysebotn 2 kan gå fra 0 til 500.000 hestekrefter på ett minutt når produksjonen startes. Vannkraftressursene ligger i bunn og gir konsernet grunnlag for videre vekst og nye muligheter.

183 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle