Søk

Serviceløfte SkatteFUNN

Alle som sender inn søknad til SkatteFUNN innen 1. mai kan forvente svar innen fellesferien.

Foto: Unsplash/ Tyler Franta

Å søke tidlig på året har mange fordeler:

  • Fagrådgiverne har bedre veiledningsmuligheter første halvdel av året, og saksbehandlingstiden er kortere. Tidlig innsendt søknad gir dessuten tidlig avklaring rundt finansiering.

  • Garantifristen er 1. september. Søknader innsendt etter denne datoen er ikke garantert behandling innen nyttår og kan risikere å miste retten til å få vurdering av året søknaden ble sendt.

  • Bedrifter som faller inn under definisjonen Foretak som i vanskeligheter kan, dersom prosjektet godkjennes senest 30. juni 2021, likevel motta støtte så lenge de ikke var i vanskeligheter per 31.12.2019. Les mer om Foretak i vanskeligheter her.


Vårens webinarer fra SkatteFUNN

Utover våren vil Forskningsrådet tilby en rekke bransjerettede webinarer for søkere til SkatteFUNN. Her vil de tilby en kombinasjon av generell informasjon om SkatteFUNN, i tillegg til spisset info mot enkeltbransjer.


Meld deg gjerne på SkatteFUNNs nyhetsbrev der de sender ut info om datoer så snart dette er klart. De legger også ut nærmere informasjon på www.skattefunn.no i løpet av april.

47 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle