Søk

Seabox er på vei ut i verden

Seabox kommer til å føre til et paradigmeskifte for hvordan industrien tilnærmer seg løsninger for vanninjeksjon både for eksisterende og nye feltutbygginger. Nå er teknologien klar og vi kjører den ut i markedet, sier salgssjef Eirik Dirdal i NOV. Selskapets patenterte Seabox™ og SWIT™ teknologi vekker stor interesse både i Norge og globalt.

Salgssjef Eirik Dirdal (t.v.) og administrerende direktør og gründer Helge Lunde med en modell av Seabox. I virkeligheten veier den cirka 70 tonn og har en grunnflate på 15 x 15 meter.

– Fredag kommer det en delegasjon fra USA som vurderer om SWIT-teknologien kan være aktuell for et felt i Mexicogolfen, forteller Helge Lunde, administrerende direktør og gründer av Seabox.

Den aller første patentsøknaden for det som nå er Seabox, et vannbehandlingsanlegg som plasseres på havbunnen og fjerner partikler så små som 10 micron og mindre, ble skrevet julehelgen i 2002. Den gang var Seabox et prosjekt som David Pinchin og Helge Lunde startet sammen mens de arbeidet i ApplySørco. Prosessen frem til dagens ferdige Seabox produkt, samt SWIT teknologien som renser og modifiserer vannet ytterligere, har vært lang og til tider krevende.


NOV har satset på Seabox

Nå er Seabox et internasjonalt registrert varemerke og et eget selskap i NOV med rundt 25 ansatte. SWIT teknologien er ferdig utviklet, testet og verifisert og består av Seabox, Ultrafiltrering og Nano eller RO-membraner. Med Seabox og SWIT kan en produsere alle vannkvaliteter som er aktuelle for injeksjon i oljefelter inkludert å fjerne alle partikler helt ned til 0,1 micron og også fjerne oppløste sulfater og salter som måtte være uønsket i reservoaret.


Seaboxen gjør det er mulig å sette filter og membraner ned på havbunnen, og utstyret kan stå i flere år uten vedlikehold

– Med SWIT-teknologien kan vi også tilpasse vannkomposisjon ved å isolere vekk enkelte ioner i vannet, noe industrien kaller smartvann. Ingen reservoarer er like, og med denne teknologien kan sjøvannet tilpasses for å løse typiske operasjonelle driftsutfordringer, eller for ytterligere å øke utvinningen, forteller Eirik Dirdal.

Potensialet er stort for økt utvinning ved hjelp av smartvann og vann med lav salinitet.

NOV kjøpte Seabox i 2015 og har investert flere hundre millioner kroner i utvikling av SWIT-anlegget. Den første Seaboxen ble bygget i 2017 og installert i februar 2018. På Ekofisk var Seabox utplassert som en pilot i nesten ett år for å prøve ut teknologien i ulike sesonger og teste ut hvordan reservoaret håndterte vannet fra Seaboxen.


Interesse fra inn- og utland

– Interessen er kjempestor. Nå er vi i den fasen der Seabox og SWIT-teknologien skal kommersialiseres og ut i markedet. Ekofisk var første bruker, og nå får vi mange henvendelser fra andre som er interessert i hvordan utstyret kan utnyttes på deres felt, forteller Eirik Dirdal. Han presenterte også Seabox og SWIT-teknologien på NES sin workshop om økt utvinning 26. november.


En betydelig del av interessentene har aktivitet på norsk sokkel, men bedriften får også mange forespørsler fra andre deler av verden.


Seabox ble utviklet for filtrering og desinfisering av saltvann for olje og gass industrien, men den kan også ha andre anvendelsesområder. NOV har fått henvendelser fra interessenter som driver med fiskeoppdrett, og teknologien kan også benyttes til å lage ferskvann av sjøvann på en mer pålitelig og energieffektiv måte enn den teknologien som brukes i dag.

Vi er mye rundt og markedsfører produktet vårt, men forskjellen fra tidligere er at vi nå i større grad blir invitert enn å at vi inviterer oss selv for å presentere Seabox, sier Dirdal med et smil.


Selve Seaboxen har en grunnflate på 15 x 15 meter, den er 8 meter høy og veier cirka 70 tonn. Den er designet for å stå på inntil 3000 meters dyp. Boksens mindre vannbehandlings-enhet kan tas opp og byttes etter behov.


– Det er plug and play, og et slikt bytte som vi ser for oss hvert 4-5år, tar omtrent en halv dag. Seaboxen er nøkkelen til at det er mulig å sette filter og membraner ned på havbunnen. Du får en energieffektiv prosess som ikke trenger å ta hensyn til areal- og vekt begrensinger en typisk har på plattformer og med vår teknologi kan utstyret stå på havbunnen i flere år uten vedlikehold, forteller Eirik Dirdal.


I 2018 vant NOV den gjeve prisen OTC Spotlight on New Technology for Seabox.

Det er oljeindustriens Oscar. I 2020 håper vi å vinne den igjen for et komplett SWIT-anlegg, sier Helge Lunde med et stort smil.


196 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle