Søk

Sea Meets Land skal gi lavere CO2-utslipp i havner og til transport

En bærekraftig fremtid der havet møter land er visjonen for The Nordic Innovation Mobility Mission: Sea Meets Land. 8 millioner norske kroner skal fordeles på på opptil fem prosjekter.


Dekarbonisering av nordiske havner og transport av folk og gods til havs og mellom sjø og land er målet med støtteordningen Nordic Innovation Mobility Mission: Sea Meets Land. (Illustrasjon: IStock)

Nordic Innovation Mobility Mission: Sea Meets Land skal støtte opp om nordiske initiativ for å utvikle løsninger som er med på å dekarbonisere nordiske havner, og transport av folk og gods både på og mellom sjø og land. Søknadsfristen er 14. januar 2020.


Det overordnede målet for Nordic Innovations Mobility Misson er å stimulere til nordiske innovasjonsprosjekt innenfor dekarbonisering, nye partnerskap, verdikjeder og forretningsmodeller innen feltet Nordic Smart Mobility og Connectivity. Mobility Mission skal sette en retning og skape engasjement og interesse slik at det blir utviklet nye og innovative løsninger til klimautfordringene vi alle står overfor.


Det er satt av 8 millioner kroner til Mobility Mission: Sea Meets Land. Opp til 5 prosjekter gis støtte på opp til 1 million kroner hver. De blir også invitert med til Nordic Innovation House i Hong Kong eller Singapore. Det prosjektet som virker mest lovende vil etter at prosjektperioden på 12 millioner er over bli tilbudt ytterligere 3 millioner kroner i støtte.


Her finner du mer informasjon om Nordic Innovation Mobility: Sea Meets Land og kontaktinformasjon til rådgiverne i Nordic Innovation. Både små og store bedrifter, offentlig sektor, innovasjonsklynger, forskningsinstitusjoner og forretningsnettverk kan søke om midler til sine prosjekter. I vurderingen av søknadene legges det vekt på direkte involvering av industrien og hvordan nordiske bedrifter og selskaper kan dra nytte av prosjektet.

21 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle