Søk

Se klyngenes webinar i anledning korona-situasjonen

18. mars arrangerte klyngene et felles webinar med tittelen «Koronaviruset: muligheter og juridiske betraktninger». Se opptak av webinaret her:

Nordic Edge Smart City Cluster, Norwegian Energy Solutions og Norwegian Tunnel Safety Cluster stod bak webinaret der ulike konsekvenser av korona-situasjonen ble belyst.


Arrangementet fikk gode tilbakemeldinger, og på det meste var mer enn 40 personer pålogget samtidig. Disse tilhørerne fulgte Kathrine Myhre, CEO for Norway Health Tech i Oslo samt et knippe advokater FøyenTorkildsen i deres presentasjoner.


Kathrine Myhre fra Norway Health Tech i Oslo fokuserte på mulighetene for samarbeid på tvers av sektorene i norsk næringsliv for å kunne imøtekomme behovene innen norsk helseindustri i tiden fremover.


Advokatene fra Føyen Torkildsen la fram sine betraktninger rundt koronaviruset og betydningen for avtaleforpliktelser, samt tiltak og arbeidsrettslige konsekvenser av koronaviruset.


Presentasjonene fra webinaret kan lastes ned her:

Norway Health Tech: Opportunities for cross sectorial collaboration based on needs in the Norwegian Health Industry ecosystem.


Føyen Torkildsen: Koronaviruset og betydningen for avtaleforpliktelser


Føyen Torkildsen: Oversikt over arbeidsrettslige konsekvenser av koronaviruset og tiltak22 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle