Søk

Se hva Enova har gitt støtte til det siste året


Enova gir både støtte til teknologiutvikling og markedsutvikling. (Illustrasjon: www.enova.no)

Det statlige selskapet Enova har de siste 12 månedene delt ut 4,8 milliarder i støtte til tiltak for omlegging og energibruk. Du kan selv sjekke hvem som har fått midler.


Enova har på sine nettsider gjort det mulig for alle å søke i oversikten over hvilke prosjekter Enova har gitt økonomisk støtte til de siste 12 månedene. Tilsagnslisten er komplett og viser støtte til norske bedrifter og offentlige virksomheter. Oversikten viser ikke støtten til privathusholdninger gjennom Enovatilskuddet. Du kan finne listen og søke her.


I oversikten er det også mulig å lese mer om de enkelte prosjektene som har fått støtte, og det er mulig å få fylkesvis oversikt over tildelingene. Totalt er det tildelt 4,8 milliarder kroner i støtte. Det har etter beregningene ført til reduksjoner i energiforbruket tilsvarende 1,852TWh.


De siste 12 månedene er det gitt 2,35 milliarder kroner i støtte til prosjekter på norsk kontinentalsokkel, med Equinors Hywind Tampen som største post på 2.329.800.000 kroner. I samme periode er det gitt 2,29 milliarder kroner i støtte til en rekke prosjekter i ulike fylker på fastlandet. Det er også gitt 0,17 milliarder kroner til landsdekkende tiltak.


Enova SF ble opprettet i 2001 for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon. Selskapet, som eies av klima- og miljødepartementet, arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Enova har ulike tilbud som skal gjøre det lettere for norske bedrifter og offentlige virksomheter å skape forandring, redusere energiforbruk og eget klimaavtrykk.


Enova jobber etter to hovedlinjer: Selskapet gir støtte for å få fram nye løsninger gjennom demonstrasjon av nye energi- og klimaløsninger (teknologiutvikling), og støtte for å få gode løsninger ut i markedet (markedsutvikling).

35 visninger0 kommentarer