Søk

Satsing på kraft fra land gir utslippsreduksjoner

Midt på 2020-tallet kan over halvparten av norsk petroleumsproduksjon være drevet med kraft fra land.

Rapporten «Kraft fra land til norsk sokkel» er en oppdatering av Kraft fra land-rapporten som ble lagt fram i 2008. Teknologiutviklingen etter den tid har gjort slike elektrifiseringsprosjekter mer kostnadseffektive.

I dag får åtte felt på norsk sokkel kraft fra det norske kraftnettet, og det er besluttet at også åtte andre felt skal forsynes på denne måten. Det fører til at de totale CO2-utslippene blir omlag 3,2 millioner tonn lavere per år enn de ellers ville vært.


Den nye rapprten «Kraft fra land til norsk sokkel» ble fredag 26. juni overlevert til olje- og energiminister Tina Bru. Rapporten er laget av Oljedirektoratet i samarbeid med Norges vassrags- og energidirektorat, Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet.


I tillegg til de 16 feltene som får eller snart vil få kraft fra det norske kraftnettet på land, er det ytterligere seks elektrifiseringsprosjekter som nærmer seg en investeringsbeslutning. Disse er seks andre prosjektene som har kommet langt i planleggingsfasen er på Troll B, Troll C, Oseberg Feltsenter og Oseberg Sør, Sleipner og Melkøya landanlegg.


For Sleipner ble det fattet investeringsbeslutning i mai og prosjektet er nå til myndighetsbehandling. Prosjektet fører til at også de tilknyttede feltene Gudrun, Sigyn, Gugne og Utgard får kraft fra land.


Dersom disse seks elektrifiseringsprosjektene besluttes, kan de unngåtte utslippene bli til sammen ca. 4,9 millioner tonn CO2 per år skriver Oljedirektoratt i sin omtale av rapporten. Beregningene viser at prosjektene har en tiltakskostnad under 1500 kroner per tonn CO2.
13 visninger0 kommentarer