Søk

Satser på havvind med ulike innfallsvinkler og konsepter

Oppdatert: 20. aug. 2019


Green Entrans, her ved Jørn Haugvaldstad, var en av bedriftene som presenterte sin teknologi på workshopen.

– Havvind er veldig i vinden. Vii er opptatt av å få ting over i klyngeprosjekter og få noen av disse konseptene til å bli ting som produserer energi i fremtiden, sa NES sin styreleder Tor Arnesen da han ønsket velkommen til workshop om havvind.


– Dette er bare en begynnelse, og jeg håper dette kan bli starten på noe veldig spennende, sa Arnesen smilende til de omlag 50 deltakerne på NES-arrangementet om havvind tirsdag 25. juni.


Etter at Leif Delp fra Equinor hadde holdt sitt innlegg, var det Frances Eaton fra Nysnø Klimainvesteringer som fortalte om deres mandat. Hun kunne fortelle at Stortinget har spesifisert at Nysnø ikke skal stimulere til mer kraftproduksjon i Norge. Sirkulær økonomi, energieffektivisering og bedre ressursutnyttelse er derimot områder som det statlige klimnainvesteringsselskapet kan engasjere seg i.


Oddvar Høydal fra NOV viste tegninger av vindturbiner der skaftet kan jekkes opp og ned.

I løpet av dagen presenterte ni ulike selskap seg, sin teknologi og satsing i forhold til offshore vindkraft. De ni selskapene var FlexiFloat, Dr. Techn. Olav Olsen, Floating Power Plant, Green Entrans, Amon, NorSea, Windmaster Technologies, Aker Solutions og NOV.


Samtlige ser muligheter innen havvind, enten de opererer i servicemarkedet eller har helt nye løsninger innen havvind-installasjon, konstruksjon eller vedlikehold.


Avslutningsvis fikk Stavanger kommunes nye næringssjef, Anne Woie, fortelle om kommunens arbeid med næringsstrategi for nye Stavanger kommune.


– Vi skal fornye oljehovedstaden og gå fra svart til grønn energi, sa hun og la til at Stavanger har som ambisjon å bli blant de beste i Norge på konkurransekraft og verdiskaping.

Næringssjef Anne Woie i Stavanger kommune snakket blant annet om det grønne skiftet.

36 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle