Søk

Søkerseminar innen petroleum for bedrifter i Stavanger

Onsdag 15. juni arrangerer Forskningsrådet et timelangt frokostseminar. Det blir gjennomgang av hva dere kan søke FoU-finansiering til innenfor petroleum gjennom utlysningene Innovasjonsprosjekt i næringslivet og Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet, anledning til å stille spørsmål og snakke med en fagrådgiver.


Credit: Forskningsrådet

I dette frokostseminaret vil Forskningsrådet gjennomgå hva dere kan søke på innenfor petroleum i de to utlysningene Innovasjonsprosjekt i næringslivet og Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet.


Målet med disse virkemidlene er å stimulere bedrifter til å investere i forskning og utvikling (FoU) og fremme samarbeid som kan bidra til bærekraftige innovasjoner og verdiskaping, og sørge for at innovasjonene utvikles og tas raskt i bruk.


Utlysningene retter seg mot næringslivet og offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter innenfor petroleumsnæringen og har løpende utlysning fram til 14. september.  Søkerseminaret vil være relevant for prosjektledere og/eller administrativt ansatte i aktuelle søkerbedrifter.


Det vil også bli anledning til å stille spørsmål og diskutere aktuelle problemstillinger med en fagrådgiver fra Forskningsrådets petroleumsavdeling.


Her finner du mer informasjon om temaet i utlysningene:


Program for frokostseminaret


08:30 - Presentasjon av Forskningsrådets næringsrettede utlysningstyper innenfor petroleum


09:00 - Spørsmål og svar, og mulighet for en-til-en møter med en fagrådgiver fra petroleumsavdelingen
9 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle