Søk

Søker kandidater til utvekslingsprogram

Norske forskere og administrativt ansatte ved universiteter og forskningsmiljøer, samt forskningsfinansieringsbyråer, kan nå søke om deltakelse på det fransk-norske utvekslingsprogrammet «Åsgard».

Åsgard-programmet er et utvekslingsprogram i regi av Norges forskningsråd og Institut francais de Norvège.

Åsgard-programmet er et utvekslingsprogram i regi av vitenskapsavdelingen ved Institut francais de Norvège og Norges forskningsråd. Programmet tilbyr én ukes utvekslingsopphold i Frankrike, og søknadsfristen er 31. januar 2020. Utvekslingsoppholdet må finne sted i løpet av 2020.


Programmet Åsgard-forskning har eksistert i mange år og er rettet mot norske forskere som ønsker å dra på en ukes opphold i Frankrike for å møte franske forskningspartnere, besøke forskningssentre eller bedrifter og få informasjon om finansieringsordninger.

Programmets hovedmål er å utvikle den vitenskaplige utvekslingen mellom Frankrike og Norge, tilrettelegge for forskningssamarbeid og teknologioverføring, og fasilitere et internasjonalt samarbeid for franske og norske forskere.

Datoene for besøket i Frankrike fastsettes i samråd med forskeren.


Programmet Åsgard-staff var nytt i 2020 og er rettet mot administrativt ansatte ved universiteter og forskningsmiljøer, samt forskningsfinansieringsbyråer. Hensikten med programmet er å utveksle gode metoder og etablere nye partnerskap. Dato for besøket i Frankrike fastsettes av organisator.


Programmet Åsgard-innovasjon ble opprettet i 2017 og følger samme prinsipp som Åsgard-forskig, men er rettet mot fagfolk i grensesnittet mellom akademiske og industrielle aktører. Programmet fokuserer spesifikt på å tilrettelegge for samarbeid vedrørende innovasjon og teknologioverføring, og deltakerne kan besøke sentre for teknologioverføring, klynger for økt konkurransekraft og ulike innovasjonsaktører.

Søknadsskjema for Åsgard-forskning, Åsgard-staff og Åsgard-innovasjon finner du her.


Det finnes også et utvekslingsprogram, Åsgard-forskning+, rettet mot forskere som allerede har deltatt i programmet Åsgard-forskning, i Aurora-programmet eller på et annet arrangement organisert av Vitenskapsavdelingen ved Institut francais de Norvège. Det er også rettet mot dem som ønsker å utvikle et prosjekt i samarbeid med en norsk partner og må svare på en nasjonal eller europeisk prosjektutlysning.

Søknadsskjema for Åsgard-forskning+ finner du her.


Fristen for å søke om deltakelse på de fire Åsgard-programmene er 31. januar 2020.

20 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle