Søk

Resiliens er helt sentralt for fremtidens sikkerhetsledelse

Oppdatert: 11. des. 2020

Riana Steen brenner for resiliens som metode innen sikkerhetsledelse. Foreleseren ved handelshøyskolen BI lover at deltakerne på kurset Sikkerhetsledelse ved campus Stavanger i vår vil bli utfordret til å se på sin egen organisasjon i læringsprosessen.

Førsteamanuensis Riana Steen er foreleser på kurset. Bildet er fra da hun holdt innlegg om resiliens på TEDx Talks i Stavanger.

Foreleser på kurset, Riana Steen, er førsteamanuensis ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi på Handelshøyskolen BI. Steen har i tillegg en førsteamanuensis II stilling innen Samfunnssikkerhet ved UiS. Hun har doktorgrad i risikostyring og samfunnssikkerhet fra UiS i tillegg er hun siviløkonom innen økonomi, finans, ledelse og strategi.


– Hvor er vi nå i forhold til sikkerhetsledelse, og hvilke metoder bruker vi? Er metodene fra 70- og 80-tallet gode nok til å håndtere utfordringene vi har i dag? spør hun retorisk.

Svaret er nei. Både innen safety og security har tradisjonell sikkerhetsledelse har hatt hovedfokus på et barriæresystem mot ting som kan gå galt.


Resiliens design-tilnærming

– Nå er vi på et annet nivå av kompleksitet i samfunnet, skapt av tette koblinger mellom ulike systemer, og vi ser at det er et paradigmeskift innen safety og security. Tilnærmingen vi nå bør bruke er resiliens, sier hun.


Resiliens, som i norsk språk er et relativt nytt begrep, er definert som et samfunn, en organisasjons eller et individs evnet til å tåle større hendelser og gjenopprette viktige funksjoner etter at hendelsen har funnet sted, og om mulig tilpasse seg til endrede forutsetninger.


– Jeg underviser i sikkerhetsledelser fra et resiliensperspektiv og lærer studentene hvordan en næring kan utvikle sine resiliens-egenskaper for å møte fremtidige utfordringer, forteller hun.


Resiliens-tilnærmingen kan benyttes personlig, på samfunnsnivå eller organisasjonsnivå, i forhold til nye produkter, nye prosesser eller nye rammeverk. I det hele tatt er det relevant for alle fremtidige endringer.


Blant Rianas tidligere studenter er ansatte på sykehus, i barnevernet, innen oljevirksomhet og Avinor, på Stortinget og i vaktselskaper. Hun underviser på en måte som er generisk, men utfordrer studentene til å skrive sine oppgaver om egen virksomhet eller organisasjon.


– Studentene lærer å designe resiliens i et system, slik at de kan jobbe målbevisst videre med å bygge en organisasjon eller virksomhet som kan håndtere og tåle større hendelser og tilpasse seg endrede forhold, forklarer hun.


Det å kunne forutse, respondere, synkronisere og lære er fire grunnleggende egenskaper ved et resilient system.

COVID-19 og resiliens

I samarbeid med OFFB, som er operatørenes forening for beredskap i norsk oljevirksomhet, har Riana Steen har nylig skrevet en vitenskaplig artikkel om håndteringen av et COVID-19 utbrudd på West Phoenix tidligere i år. Artikkelen er ennå ikke publisert, men vil snart bli offentlig tilgjengelig.


Sammen med forskerkollega Kevin Pollock har hun også skrevet artikkelen «Total Defence Resilience: viable or not during COVID-19? A comparative study of Norway and the UK» der søkelyset settes på myndighetenes håndtering av COVID-19 pandemien i Storbritannia og Norge. Den og mandre vitenskaplige artikler skrevet av Riana Steen, finner du her.


30 studiepoeng

Kurset Sikkerhetsledelse er på bachelornivå, det går over ett år på deltid og gir 30 studiepoeng. Riana Steen ønsker at kurset skal ha fysisk oppmøte, fordi det gir en god dynamikk når deltakerne skal arbeide sammen i grupper.


Les mer om kurset på BI her


Sikkerhetsstyringsevner er relevant og etterspurt både for offentlig og privat sektor. Det settes stadig større søkelys på å beskytte personell, eiendeler, informasjon og omdømme mot kriminelle trusler som svindel og terrorisme. Programmet gir deltakerne de verktøyene de trenger for å komme seg videre innen feltet.


258 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle