Søk

Regjeringen satser på klyngene i ny eksporthandlingsplan

Oppdatert: 8. okt. 2020

Regjeringen vil bruke klyngene bedre i sin eksportsatsing og styrker derfor klyngeprogrammene i 2021.

Næringsminister Iselin Nybø og utenriksminister Ine Eriksen Søreide fikk omvisning på bedriften Nordox AS i forbindelse med at regjeringens nye eksporthandlingsplan ble lagt fram. (Foto: www.regjeringen.no)

I går ble regjeringens nye eksporthandlingsplan «For og med norsk næringsliv» lagt fram av næringsminister Iselin Nybø og utenriksminister Ine Eriksen Søreide i industrilokalene til eksportbedriften Nordox AS i Oslo.


– Velstanden vår bygger på internasjonal handel av varer og tjenester. Uten eksport, ingen velferd, sa næringsminister Iselin Nybø i sin innledning da eksporthandlingsplanen ble presentert.


Regjeringen lanserer en helt ny modell for arbeidet med å fremme norsk eksport. Satsingen har fått arbeidstittelen «Business Norway» og skal etableres i samarbeid med næringslivet. Det skal til sammen brukes 100 millioner kroner på ekstra tiltak for å fremme eksport gjennom den nye handlingsplanen.


Styrker klyngene

Regjeringen vil bruke klynger og nettverk bedre for å fremme eksport, og klyngeprogrammene styrkes derfor med 20 millioner kroner. I tillegg styrkes arbeidet med å fremme kultur med 5 millioner kroner.


Næringsministeren sa under lanseringen at satsingen på eksport har vært for lite strategisk og for langt unna næringslivet. Nå skal offentlige og private aktører samles om strategiske eksportsatsinger. Det er næringslivet som best kjenner markedene, men det offentlige kan legge til rette blant annet ved å få til gode handelsavtaler og styrke klynger og nettverk.


– Det er utrolig kjekt å se at klyngene nå får ekstra bevilgninger gjennom regjeringens Business Norway satsing. Under statsbesøket til Jordan tidligere i år gjorde medlemsbedriftene fra NES en kjempejobb. Dette ble godt lagt merke til av både Nærings og Utenriksminister. Så takk til Agri-e, Crust Harvest og Norsk Vind for innsatsen, sier NES styreleder Tor Arnesen.


I vår gjennomførte Norge et offisielt statsbesøk i Jordan. HKH Kong Harald og dronning Sonja besøkte Jordans kongepar, og parallelt ledet utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) en næringslivsdelegasjon.


I delegasjonen hadde ministrene med seg representanter fra Solklyngen, Oslo Cancer Cluster og Norwegian Energy Solutions. Du kan lese mer om besøket her.


I vår, før Covid-19 pandemien stanset all reisevirksomhet, deltok styreleder Tor Arnesen (nummer tre fra venstre) og representanter fra tre medlemsbedrifter i NES på delegasjonsreise til Jordan sammen med blant annet næringsminister Iselin Nybø (i midten foran). Delegasjonen ble ledet av det norske kongeparet og hadde fokus på mulig samarbeid og eksport av norsk teknologi. (Foto: Tom Hansen)

I den nye eksportstrategien sier regjeringen at den vil vil:

• følge opp at kompetansen og kapasiteten i de såkalte «modne» klyngemiljøene benyttes til å realisere utviklings- og omstillingsprosjekter i næringslivet utover egen klynge, gjennom det nye delprogrammet for modne klynger

• legge til rette for at de modne klyngene skal bidra til å skape bedre forutsetninger for omstilling, vekst og internasjonalisering i norsk næringsliv, og vil komme tilbake til dette i statsbudsjettet for 2021


Utenriksminister Ine Eriksen Søreide trakk ved lanseringen av eksporthandlingsplanen fram betydningen av de norske utenriksstasjonene, særlig i disse tider da Covid-19 gjør det vanskelig for norske bedrifter å besøke eksportmarkedene.


Fakta om norsk eksport

  • Samlet norsk eksport var på 1 311 mrd. kroner i 2019. I 2014 var eksporten i alt på 1 225 mrd. kroner. I perioden 2014 – 2019 har eksporten i alt økt med 87 mrd. kroner (7,1 pst).

  • Norsk eksport inkluderer salg av varer, tjenester, råolje og naturgass, samt skip.

  • Tall fra SSB viser at omkring 80 prosent av vareeksporten og halvparten av tjenesteeksporten vår går til EU.

  • Utenfor Europa går rundt 10 prosent av den samlede eksporten vår til Asia, mens nær 6 prosent går til Nord- og Mellom-Amerika. Litt under 2 prosent av eksporten går til Afrika, mens eksporten til Sør-Amerika ligger i underkant av 1 prosent.

Hele eksporthandlingsplanen kan du lese her.

31 visninger0 kommentarer