Søk

Regjeringen foreslår å doble bevilgningene til hydrogen

Regjeringen foreslår å doble bevilgningene til hydrogen i revidert nasjonalbudsjett. I årets statsbudsjett ligger det allerede 100 millioner kroner, og nå foreslås ytterligere 100 millioner. Pengene skal gå til infrastruktur og markedsutvikling, samt et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME).

— Hydrogen kan bidra til arbeidsplasser og utslippsreduksjoner, og jeg er glad for at vi øker innsatsen for å utvikle nyskapende teknologi og løsninger. Jeg tror etableringen av et FME for hydrogen kan bli et kraftsenter for satsingen, sier olje- og energiminister Tina Bru i en pressemelding.


Hydrogen kan bidra til grønn verdiskaping og utslippsreduksjoner i Norge. Samtidig er det globale potensialet stort. Mer kunnskap om hydrogen gjennom forskning og utvikling kan skape store verdier for norsk næringsliv.


Les hele pressemelding her

11 visninger0 kommentarer