Søk

Digitalt verksted for bedrifter med innovasjonsprosjekter

19. juni inviterer Forskningsrådet til digitalt prosjektverksted for bedrifter som planlegger å søke støtte til innovasjonsprosjekt i næringslivet.

Bedrifter som har planer om innovasjonsprosjekter, og forskere som samarbeider med næringslivet om innovasjonsprosjekter, er målgruppen for Forskningsrådets workshop fredag 19. juni. (Foto: iStock)

Arrangementet er todelt og foregår 19. juni fra kl. 09:00-11:30 og fra 12:00-15:00.


I del én gjennomgås verktøyene prosjektkanvas og veiledning til prosjektstruktur, med dialog og refleksjonsoppgaver. Fra klokken 12:00 er det individuelle samtaler med Forskningsrådets fagrådgivere, for de som har avtalt tid for dette i forkant av arrangementet.


Påmeldingsfristen for dem som ønsker individuelle samtaler var egentlig 11. juni, men det er fortsatt noen tidspunkt ledig slik at interesserte kan kontakte meg dersom de ønsker individuell samtale i forbindelse med prosjektverkstedet, sier Hilde Aarsheim i Forskningsrådet. Hun kan kontaktes via e-post haa@forskningsradet.no


Påmeldingsfristen for første del av webinaret, fra klokken 09:00-11:00 er tirsdag 16. juni kl. 15:00.


Meld deg på her


Prosjektverkstedet egner seg både for bedrifter og for forskere som planlegger inovasjonsprosjekter i samarbeid med næringslivet.


I løpet av webinaret vil du få veiledning og verktøy som hjelper deg i prosessen med å strukturere prosjektet, og tips til hva som bør vektlegges i en eventuell søknad om finansiering fra Forskningsrådet. Gjennom eksempler lærer du hvordan du får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse og hvordan du kan planlegge arbeidet.

0 visninger
Popular_Social_Media-22-512.png
  • Facebook Social Ikon

© 2020 by Sphere Construction. Proudly created with Wix.com