Søk

Prosjekter for leveranse og transport av hydrogen er ønsket i PILOT-E

Gjennom PILOT-E skal Forskningsrådet og Innovasjon Norge dele ut 120 millioner kroner til energiprosjekter.


Prosjekter som går på hele leveransekjeden for hydrogen frem til sluttbruker, kan søke midler fra PILOT-E. (Illustrasjon fra www.innovasjonnorge.no)

Energiprosjekter fra idé til marked er overskriften på Innovasjon Norges sak om støtteprogrammet PILOT-E. Midlene skal gå til prosjekter som tar for seg en helhetlig leveransekjede for hydrogen eller innovative løsninger for utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet.


Tor Mühlbradt er spesialrådgiver i Innovasjon Norge og sitter i arbeidsgruppen for PILOT-E. (Foto: Innovasjon Norge)

– I fjor gikk utlysningen i PILOT-E blant annet på utslippsfrie maritime løsninger over lengre strekninger, og det var flere prosjekter med hydrogenløsninger som fikk støtte, forteller spesialrådgiver Tor Mühlbradt i Innovasjon Norge. Her kan du lese om hvilke prosjekter som fikk støtte i 2018.


I år er det teknologiske løsninger for hele leveransekjeden for hydrogen som er ett av temaene for utlysningen i PILOT-E.


– Det vi ser, er at prosjektene hittil har vært i forholdt til sluttbruker, mens det er behov for utvikling i forhold til leveranse av hydrogen frem til for eksempel et skip. Kostnadene ved å transportere hydrogen som drivstoff frem til sluttbruker er for høy. Derfor ønsker vi nå prosjekter som går på hele leveransekjeden, sier Mühlbradt.


I prosjektsøknadene må det være med en sluttbruker. Produksjon av hydrogen kan også være med som del av prosjektet, men det er ingen forutsetning.


– Vi er åpne for søknader der produksjon er med som en del av leveransekjeden, men vi gir ikke støtte til for eksempel brenselcelleutvikling hos sluttbruker, sier Mühlbradt. Han eksemplifiserer ved å vise til Norleds hydrogenferje, som allerede er finansiert, men der det kunne vært aktuelt med en prosjektsøknad som gikk på leveransekjeden av flytende hydrogen frem til ferjen.


Hydrogen kan enten fraktes flytende, eller komprimert til gass under trykk. Det binder seg lett til andre stoffer, og har den egenskap at volumet kan reduseres når stoffet er i bundet form.


– Vi har en PILOT-E arbeidsgruppe på fire personer med Katrine Wyller fra Forskningsrådet, Anita Fossdal fra Enova og leder Trond Moengen i tillegg til meg. Jeg vil anbefale dem som planlegger å søke, å ta kontakt med oss og diskutere prosjektet før de sender inn prosjektsøknadene, sier Tor Mühlbradt i Innovasjon Norge.


Søknadsfristen for PILOT-E prosjekter er satt til 25. september 2019.


24 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle