Søk

Presenterte NES for næringslivet

– Fornybar energi og industri vil også basere seg på den kompetansen som gjennom mange år er bygget opp i tradisjonelle olje- og gasselskap, sa styreleder Tor Arnesen da Norwegian Energy Solutions presenterte seg for en rekke bedrifter i Rosenkildehuset.


Daglig leder Egil Aanestad og styreleder Tor Arnesen orienterte om NES mål om å utvikle fornybare energiløsninger, samtidig som det utvikles teknologi for å redusere utslipp innen eksisterende energiløsninger.


Både sol, vindmøller, hydrogen, vannkraft og drager som utnytter vindkraft til å skape energi, var blant de mange nye energikildene som Arnesen trakk fram i sitt innlegg.

Den teknologi og kompetanse som finnes i regionen innen olje- og gassindustrien gir et godt grunnlag for innovasjon og utvikling av nye energiløsninger.


Energiklyngen jobber for å få til samhandling, mellom bedrifter, gründere, forskningsmiljøer, det offentlige og finans.


– Vi vil også samhandle med andre klynger for å styrke konkurransekraften til lokale bedrifter, sa styreleder Arnesen.

Styreleder Tor Arnesen i NES avsluttet med et trylletriks for å understreke sitt budskap. (Foto: Stavanger Næringsforening)

22 visninger0 kommentarer