Søk

Polsk-norsk webinar om energi, vann og avfallshåndtering

Polish Agency for Enterprise Development inviterer 19. oktober til webinaret «Three pillars of the future: renewable energy, water protection and waste management».

Webinaret arrangres for polske bedrifter som ønsker å finne en norsk partner for å utvikle et business-samarbeid. Medlemsbedrifter inviteres med i møtet, der de får ablednibg til B2B-møter med polske bedrifter. Webinaret vil foregå på engelsk.


Hovedfokus i webinaret er følgende områder:

  1. Produkter, tjenester og løsninger for solenergi, - vind- og vannkraft, biomasse, bio-brennstoff, elektriske transportløsninger og teknologi for energieffektivisering

  2. Teknologi for omdanning av fornybart materiale til elektrisitet og varme, anlegg for lokal energiproduksjon og distribusjon

  3. Teknologi basert på fornybare energikilder

  4. Teknologi for behandling av avløpsvann samt avfallshåndtering

Interesserte kan lese mer og registrere seg her.


Deltakerne på webinaret kan få vist fram sine prosjekter, produkter og kunnskap. Det blir anledning til å treffe mulige businesspartnere i forhåndsavtalte digitale én til én-møter. Webinaret gir muligheter til å knytte nye kontakter på tvers av landegrensene for fremtidig samarbeid og business.


Foreløpig er det langt flere polske enn norske firma og aktører som har meldt sin interesse, så norske bedrifter er sterkt ønsket. Webinaret arrangeres av Polish Agency for Enterprise Development i samarbeid med blant annet Norwep og Innovasjon Norge.


Registrering må skje innen 18. oktober.30 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle