Søk

På turné for å lære fra norske klynger

7. juni tok klyngerådgiver Christian Rangen med seg en delegasjon europeiske klynger til lunsjmøte med daglig leder Egil Aanestad i Norwegian Energy Solutions. De besøkende representerer klyngeledelsen i ulike næringer i Frankrike, Spania og Italia, og er særdeles interessert i å lære mer fra norske klynger med Arena-Pro status.


Photo: Karianne Skjæveland

Besøket var en del av CLAMTEX-prosjektet, et EU-prosjekt hvis overordnede mål er å forbedre klyngeforvaltningen ved individuelle klynger i EU, generere synergier blant de ulike økosystemene som er involvert, og fremme langsiktige samarbeid.


Målet med besøket er at delegasjonen skal lære av norske klyngers erfaringer og suksesshistorier, samle ideer de kan ta med seg hjem og ta opp i egne klynger som del av en klynge- til klyngelæringsprosess.


På den andre siden har vi i NES etter forrige ukes besøk på den norske ambassaden i København, også lært at de spanske og italienske klyngene er de som har sterkest gjennomslagskraft når det gjelder EU-søknader.


De europeiske gjestene var også interessert i å lære om de ulike nivåene av regionale og nasjonale klyngeprogrammer i Norge.


Denne klyngen kan ha enorm innflytelse på progresjonen av energiomstillingen, sa Christian Rangen om Norwegian Energy Solutions under introduksjonen. Vi takker for både kompliment og besøk fra strategi- og endringseksperten som har bidratt med utvikling av strategi og vært med på å bygge klyngen vår!
41 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle