Søk

ONS 2022 blir et unikt møtested for hele energibransjen

Oppdatert: 11. mar.

Hvordan skal vi gjøre olje og gass renere, og hvordan kan vi overføre kunnskapen og kompetansen fra denne næringen over på de fornybare løsningene? ONS-sjef Leif Johan Sevland håper at 25.000m2 utstilling, 180 tekniske foredrag, interaktive møtearenaer og samfunnsdebatt i Vågen vil hjelpe næringsaktørene å finne frem til de gode svarene sammen på årets messe.


Den tidligere Stavanger-ordføreren har mange hatter. I tillegg til å være sjef for ONS, er han blant annet styremedlem i energiklyngen Norwegian Energy Solutions. Det er i den forbindelse vi intervjuer ham i Næringslivets hus. Fra kontoret i 11. etasje har vi panoramautsikt mot Vågen som skal rigges til å bli det Sevland kaller ‘Europas største dansegulv’. ONS-sjefen legger opp til at både tradisjonelle og fornybare energiaktører skal finne tonen under årets arrangement.


65.000 besøkende fra 100 land vil oppleve at olje og gass fortsetter å ha en viktig plass i energibildet. Samtidig vil de merke et tydelig fokus mot alt det spennende som skjer innenfor hydrogen, karbonfangst og lagring, offshore vind, sol og batteri. ONS har jobbet med fornybar i mange år. Men i 2022 tar vi den helt ut, sier Sevland som lener seg fremover når han forteller om alt det nye vi kan glede oss til på årets messe:


For det første har vi Net Zero Markets som vil fokusere på hvordan vi kan oppnå Paris-målene på et industrielt grunnlag. Dette blir den ledende arenaen for å skape nye forretningsforbindelser innen fornybar og lavkarbo-løsninger. For det andre har vi utviklet ONS Scale up – en unik møteplass som skal forhindre at gründerne som har de gode teknologiforslagene og venture capitalen som skal investere i de nye løsningene, går forbi hverandre i folkehavet.


For det tredje har vi ONS Energy Society, som vil bli bakteppet for samfunnsdebatten. Aktørene innenfor olje, gass, havvind og CCS er flinke å snakke om de tekniske aspektene med energitransformasjonen, noe som er kjempeviktig for energitransformasjonen. Men hvordan skal vi være sikre på at endringene blir godt forankret blant innbyggerne våre? En rekke politikere, både lokalt, regionalt og rikspolitisk vil diskutere dette.


På ONS har vi aldri vært redde for å ta de vanskelige diskusjonene. Det er jo det vi vokser og utvikler oss på, mener Sevland.


Sist men ikke minst nevner han ONS Young som en fantastisk ny arena for interaktiv deltakelse. Istedenfor å samle alle i ett møtelokale, organiseres mange ulike stasjoner der publikum kan vandre rundt, møte nye mennesker og snakke sammen.


Han driver altså med matchmaking, og sammenligner ONS med et slags "Tinder" for hele energibransjen.


Nordsjøen – et energilaboratorium


Når det begynner å li mot kveld borte på Tjensvoll, flyttes arrangementet til Vågen. De gode diskusjonene vil da fortsette under en litt annen ramme: ONS+.


I Vågen setter vi sammen Europas største dansegulv. Her vil bransjen møte politikere, politikere vil møte innbyggere, og interesseorganisasjoner vil møte de ulike aktørene på båter, i telt, i puber og på restauranter, sier Sevland. Det dukes med andre ord opp til både debatter, panelsamtaler, nettverk og konsert. Som eksempel på hvilke diskusjoner vi kan forvente oss i Vågen, trekker han frem offshore vind:


Nordsjøen er jo i ferd med å bli et energilaboratorium. Det vil alltid være masse interessenter på havet som må harmoneres; fiskeri, olje- og gass, offshore sol og offshore vind. Vi må sikre at alt som allerede skjer og alt som skal skje på havet, skjer i harmoni med hverandre.


Parallelt er det stor aktivitet innenfor CCS og hydrogen. Det er ikke like synlig som havvind, men vi ser voldsomme investeringer på dette området. Karbonfangst og lagring har en sentral rolle, og det kommer også til å bety veldig mye for den norske næringen i tiden som kommer, mener Sevland.


ONS-sjefen sier vi heller ikke må undervurdere offshore sol. Vi har kanskje ikke så mye sol i Norge, men til gjengjeld har vi lange dager store deler av året med mye dagslys. Det gir energi. Summen av alt dette gjør ONS 2022 til et unikt møtested for hele energibransjen.


(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kilde: ONS Foundation, www.ons.no

Klyngene er viktige for energitransformasjonen


Utfordringen er å få alle de ulike aktørene til å finne hverandre, slik at de kan komme frem til nye løsninger i felleskap. Målet til Sevland er at næringsaktørene finner ut av hvordan industrien kan løfte sammen for å få til de gode løsningene. At de finner sammen på dansegulvet i Vågen, og at utfallet blir at man kommer frem til løsninger som er basert på nye arbeidsmønstre.


Her gjør blant annet NES-klyngen en fantastisk jobb. Vi ønsker å bidra til å spille inn alle gode selskaper, ideer og teknologier som kommer, slik at klyngen kan fange dem opp og bringe dem videre. NES vil være sterkt til stede på ONS med egne møter og være veldig synlig.


Sevland håper at ONS sammen med energiklyngene kan sende et tydelig signal til Egypt og Cop27 om at næringen er klar:


Næringen vil være med, næringen vil ikke sitte på et annet rom eller anneks under FNs klimatoppmøte i november. De vil sitte rundt bordet sammen med toppolitikerne og verdenslederne, og legge frem forslagene på hvordan de gode løsningene kan fremmes, sier Sevland.


ONS er mer aktuelt enn noen gang


Til slutt håper ONS-sjefen at publikum vil gå fra messen med tillit til at vi har evnen til å snakke sammen, jobbe sammen, stole på hverandre og samarbeide om å løse klimautfordringen.


Slagordet for årets messe er "trust". Og tillit har det aldri vært mer relevant og krevende å jobbe med enn nå som vi ser hvilken situasjon som utspiller seg i Europa.


Vi kommer til å diskutere energiforsyning og energisikkerhet på årets messe. Putins invasjon av Ukraina viser hvor sårbare vi er for ulike typer angrep, inkludert IT-sikkerhet. Men midt oppi det forferdelige som skjer i Ukraina, er det ekstremt viktig at vi fortsetter å holde fokus på hvordan vi skal nå klimamålene. ONS-sjefen er tydelig på at vi ikke råd til å vente, verken på kort eller lang sikt.


«Hvileskjær» er ikke et ord vi kan ha i terminologien.


Det er nå helt åpenbart at Europa ikke lenger kan være avhengige av gass fra Russland, og at vi må bygge ut ny, fortrinnsvis ren energi, sier Sevland. Videre sier han at havvind vil få stor plass på årets messe, og at det vil få en enda større betydning enn det det har hatt tidligere.


121 visninger0 kommentarer