Søk

Ny leder på plass i NES Young Professionals Board

Andreas Enoksen Berg er ny leder for NES Young Professionals Board (YPB). Han tar over stafettpinnen etter Emilie Martinsen Christensen.

Andreas tar for tiden master i Energi, miljø og samfunn ved Universitetet i Stavanger. Han ser virkelig frem til å ta fatt på jobben som leder for YPB-styret.


– Jeg gleder meg til å lære mer av de andre i styret, og høre hva de har å si. Nå når samfunnet åpnes opp kan vi treffes igjen, og snakke mer sammen. Både en til en og som gruppe. Jeg ønsker å høre om hvorfor de er interessert i det grønne skiftet, hva de tenker de kan bidra med og hva de ønsker å lære mer om. Basert på dette kan vi som gruppe få til noe spennende sammen. Det er veldig mange flinke folk isolert sett som sikkert kan enda mer enn oss, men jeg tror som gruppe så er vi en god gjeng. Med så mange forskjellige hoder blir det en fin dynamikk.


Young Professionals Board består av medlemmer som studerer energi- og petroleumsfag ved Universitetet i Stavanger, samt unge yrkesutøvere som jobber innen energisektoren. YPB fungerer også som et bindeledd mellom studentmiljøet og NES sine medlemsbedrifter.


Koordinere kloke hoder


– Hva vil være ditt bidrag som leder for YPB?


– Jeg er en generalist, og jeg tror fokuset bør være på andre sine styrker. Jeg kan forhåpentligvis være med og koordinere de kloke hodene i YPB til å finne gode løsninger og kreative måter å gjøre ting på innenfor det grønne skiftet. Slik jeg ser det er det de som leder, og som kan dette her. Jeg koordinerer, setter dem rett og slett sammen.


– Tenke litt utenfor boksen


– Hva vil du si er den viktigste funksjonen deres?


– Jeg tenker det er å komme med nye ideer, friske hoder, og tenke litt utenfor boksen. Flere av bedriftene i NES-klyngen er veletablerte, og vanvittig gode på det de holder på med. Vi har muligheten til å ha en fri rolle og kan utfordre litt, jeg tenker det er der vår styrke ligger. Vi er også tilknyttet UiS. Det er veldig viktig for da kan vi styrke klyngen og medlemsbedriftene fra den akademiske siden. Vi blir et bindeledd og det kan faktisk ha en langsiktig verdi for bedrifter.


– Vi ønsker å være med å bidra til det grønne skiftet


YPB deltar på seminarer, arrangerer seminarer selv, drar på bedriftsbesøk, og holder styremøter. Men aktivitetene har vært ganske begrenset det siste året pga. pandemien.


– Hvilke planer har dere for det kommende året da?


– Vi skal på bedriftsbesøk igjen, gjerne til bedriftene som er med i YPB og i klyngen. Så har vi en plan om å arrangere minst et fysisk seminar. Vi hadde et webinar i fjor, men nå tror og føler vi at folk er blitt litt lei av Teams. I tillegg så skal vi holde styremøter der vi får oppdateringer fra YPB-bedriftene og akademikere mm. Vi ønsker å være med å bidra til det grønne skiftet. Vi kan hjelpe klyngen og bedrifter med nye innspill, og vi kan også selv få inspirasjon fra bedriftene.


Bli inspirert og still spørsmål


– Hvorfor skal studenter og unge yrkesaktive bli med på arrangementer i regi av YPB?


– De skal først og fremst komme fordi de har lyst, og er interessert i de temaene vi prøver å informere om. Vi håper at de lar seg inspirere og stiller spørsmål slik at vi kan forsøke å gi dem gode svar, enten de er enig eller uenig med oss. Det er viktig å informere om muligheter, at det finnes spennende jobber, løsninger osv. Det starter med å så korn rundt omkring. Det er blant annet det vi holder på med for klyngen, og på seminarer for folk som ikke er med i klyngen.


Forventninger og samarbeid


– Vi håper at klyngen og bedriftene ser på oss som en ressurs. Det går også motsatt vei, at vi kan henvende oss til dem med tanke på bedriftsbesøk og foredragsholdere på seminarer. Vi ønsker rett og slett å få til et samarbeid med en gjensidig gevinst for begge parter. Vi har også store forventninger til hvordan bedriftene konkret ønsker å få til det grønne skiftet, eksempelvis at de veletablerte aktørene øker investeringstakten eksponentielt innen bærekraftig energi hvert eneste år fremover, avslutter han.

140 visninger0 kommentarer