Søk

Ny kollega på plass i Norwegian Energy Solutions

Kristoffer Woldseth Moldekleiv begynte som EU-rådgiver i NES-klyngen 1. juni. – Vi er veldig fornøyde med å ha Kristoffer med på laget. Hans spennende og allsidige bakgrunn gjør at han har mye å bidra med inn i klyngen, sier daglig leder Egil Aanestad.

Daglig leder Egil Aanestad sammen med vår nye kollega Kristoffer.

Den nyansatte er også fornøyd med å være på plass.

– Administrasjonen i NES består av et lite og kompakt team som gjør det mulig å få oversikt over hele klyngedriften. Jeg ser frem til å bli godt kjent med medlemsorganisasjonene og andre interessenter, samt å få innblikk i de teknologiske løsningene som står på trappene. Det er en kombinasjon av alle disse faktorene som gjorde det veldig tiltalende å starte i klyngen. I tillegg vil idealisten i meg være med å bidra til å omstille næringslivet i regionen til nye og bærekraftige løsninger, sier Kristoffer entusiastisk.

Få oversikt over virkemiddelapparatet

– Hovedoppgaven min vil være å få oversikt over virkemiddelapparatet nasjonalt og internasjonalt, hjelpe medlemmene med å finne de riktige utlysingene å søke på, og bidra til å identifisere og realisere gode ideer. Som del av en liten organisasjon tror jeg at det også er viktig å tenke litt utover egne arbeidsoppgaver, og å spille mine kolleger gode, sier han.

Kristoffer liker å jobbe på tvers av fagfelt og å treffe mennesker. – Jeg er nok litt generalist, og ser også verdien av gode nettverk. Det er ofte i de mellommenneskelige relasjonene man finner løsningene, uansett hvor digitaliserte vi etter hvert er blitt. Den menneskelige faktoren virker heldigvis fremdeles å være viktig, og vil forhåpentligvis også fortsette å være det.

Erfaren og allsidig kollega

Bergenseren er har en bred faglig og internasjonal bakgrunn. Etter å ha fullført teknisk allmennfag, folkehøgskole og befalsskole, dro han til England for å studere.

– Jeg hadde lyst til å dra til utlandet for å studere helt siden ungdomsskolen. Under økonomistudiene i England ble jeg involvert i ANSA Storbritannia, og ble etter hvert medlem i ANSAs hovedstyre og til slutt valgt til leder for organisasjonen. Det var et veldig lærerikt og hektisk år i Oslo som leder for ANSA, med pressehåndtering, lobbyarbeid mot politikere og embetsverk, samt mye reising. Etter ANSA-vervet flyttet jeg til Stavanger, og begynte å jobbe i finansavdelingen til Norske Shell. Her fikk jeg blant annet god kunnskap både om de tekniske og finansielle aspektene rundt investeringsbeslutninger, forklarer han.


Da oljenedturen kom var tiden moden for å ta en mastergrad i London innen media og kommunikasjon.

– Dette hadde jeg satt på vent på grunn av rollene i ANSA, men anledningen ble god i 2014 med all usikkerheten i bransjen og i regionen. Etter mastergraden jobbet jeg i Equinor i en prosjektstilling, før jeg i 2016 startet på Universitetet i Stavanger som administrativ koordinator for et fireårig Horisont 2020-prosjekt. Det siste halvåret har jeg vært ansatt ved Det helsevitenskaplig fakultet på UiS, og vært involvert i oppfølgingen av flere forskningsprosjekter, avslutter Kristoffer.


Kristoffer skal jobbe 80 % i Norwegian Energy Solutions og 20 % ved Universitetet i Stavanger.

317 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle