Søk

Ny guide til SkatteFunn

SkatteFUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling. Nå finnes en egen guide som loser deg gjennom søknadsprosessen.

I Guide til SkatteFUNN finner du også verktøyet Prosjektkanvas, som kan hjelpe deg å avklare om du har et FoU-prosjekt. Verktøyet er ikke utarbeidet med tanke på SkatteFUNN spesielt, men for utforming og planlegging av FOU-prosjekter generelt.

Gjennom SkatteFUNN kan bedrifter få prosjektkostnader som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret, men det kan noen ganger være vanskelig å forstå regelverket og hvordan man skal søke. Derfor har Forskningsrådet nå laget en egen Guide til SkatteFUNN, der de blant annet gir svar på vanlige spørsmål om ordningen.


Sjekk Guide til SkatteFUNN her


Små og mellomstore bedrifter kan få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.


Guide til SkatteFUNN loser deg gjennom planlegging, søknadsprosess og hva som kreves etter en godkjenning i SkatteFUNN. Du får hjelp til en avklaring på om bedriften og prosjektet faller innen- eller utenfor kriteriene for SkatteFUNN. Du får også veiledning i hvordan dudefinerer og formulerer et prosjekt og hva som ligger i de ulike kriteriene for godkjenning.


I Guide til SkatteFUNN finner du også verktøyet Prosjektkanvas som kan hjelpe deg å avklare om du har et FoU-prosjekt. Verktøyet er ikke utarbeidet med tanke på SkatteFUNN spesielt, men for utforming og planlegging av FOU-prosjekter generelt.


Søk tidlig

Søknader til SkatteFUNN for neste års prosjekter kan sendes inn fra 1. januar 2021.

Tidlig innsendt søknad gir tidlig avklaring rundt finansiering.Saksbehandlerne har bedre veiledningsmuligheter første halvdel av året, og saksbehandlingstiden er kortere.