Søk

Norsk Industri vil ha din bedrifts innspill til havvind-arbeid


Norsk Industri vil jobbe aktivt for å posisjonere norske bedrifter i et nytt industrieventyr med fornybar energiproduksjon til havs. (Foto: iStock)

Politikk og rammevilkår for et fornybart energisystem til havs skal etableres. Norsk Industri inviterer bedrifter innen olje- og gass, maritim, elektro, energi og havbruk til å bidra.


Oppstarts- og strategimøtet «Fornybar Energi til Havs» foregår i lokalene til Norsk Energi i Oslo førstkommende onsdag 2. oktober. Til tross for kort frist, håper arrangørene at mange bedrifter fra ulike deler av industribransjen ser sitt snitt til å melde seg på for å være med på å påvirke strategiarbeidet.


Utgangspunktet for strategimøtet er «Hvordan skape industriell vekst og norske arbeidsplasser i kjølvannet av et hav-vindeventyr på Norsk Sokkel?» Målet er å påvirke næringspolitikk og virkemidler for å øke verdiskapning og skape flere arbeidsplasser i Norge som et resultat av satsing på havvind, samt øke eksport av teknologi og systemleveranser.


Norsk Industri vil jobbe aktivt og strategisk for å posisjonere norsk leverandørindustri i et nytt industrieventyr med havvind og tilhørende økosystem for lagring og distribusjon av energi til forbrukere offshore.

Prosjektleder for arbeidet er Ann Christin Andersen, innleid fra 4ADA.


Møtet foregår i Næringslivets hus, Majorstua, fra klokken 10:00-14:00 førstkommende, onsdag 2. oktober. Her kan du se programmet og lese mer om møtet. Bruk denne linken for å melde deg på møtet.

30 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle