Søk

Norge skal delta i Horisont Europa

Stortinget har nå formelt besluttet at Norge skal delta i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Deltakelsen vil ha stor betydning for norsk forskning og innovasjon og for hele Norges fremtid.

Foto: Jamie Street/Unsplash

Deltakelse i Horisont Europa handler om å være del av det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet. Samarbeidet er viktig for grønn omstilling, bærekraftig verdiskaping og om grunnmuren for dette, høyest mulig vitenskapelig kvalitet.


Aktørene som deltar får tilgang på nye nettverk, samarbeidspartnere i verdensklasse, ny teknologi, og viktige eksportmarkeder. Dette er avgjørende for norsk forskning og innovasjon.


– Dette er en viktig dag for Norge og jeg er veldig glad for at Stortinget nå har besluttet at Norge skal delta i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskning og innovasjon vil spille nøkkelroller når vi skal løse de store samfunnsutfordringene, og for å lykkes må vi samarbeide med og konkurrere med de beste, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.


Stortingets vedtak er fattet med forbehold om de nødvendige vedtak i EØS-organene. Endelig vedtak i EØS-komiteen blir trolig fattet i løpet av sommeren 2021. Vedtaket i EØS-komiteen vil ha tilbakevirkende kraft, slik at Norge formelt blir assosiert til Horisont Europa fra 1. januar 2021.


Les hele saken på Forskningsrådets nettsted

25 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle