Søk

Norge skal delta i Horisont Europa

Stortinget har nå formelt besluttet at Norge skal delta i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Deltakelsen vil ha stor betydning for norsk forskning og innovasjon og for hele Norges fremtid.

Foto: Jamie Street/Unsplash

Deltakelse i Horisont Europa handler om å være del av det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet. Samarbeidet er viktig for grønn omstilling, bærekraftig verdiskaping og om grunnmuren for dette, høyest mulig vitenskapelig kvalitet.


Aktørene som deltar får tilgang på nye nettverk, samarbeidspartnere i verdensklasse, ny teknologi, og viktige eksportmarkeder. Dette er avgjørende for norsk forskning og innovasjon.


– Dette er en viktig dag for Norge og jeg er veldig glad for at Stortinget nå har besluttet at Norge skal delta i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskning og innovasjon vil spille nøkkelroller når vi skal løse de store samfunnsutfordringene, og for å lykkes må vi samarbeide med og konkurrere med de beste, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.


Stortingets vedtak er fattet med forbehold om de nødvendige vedtak i EØS-organene. Endelig vedtak i EØS-komiteen blir trolig fattet i løpet av sommeren 2021. Vedtaket i EØS-komiteen vil ha tilbakevirkende kraft, slik at Norge formelt blir assosiert til Horisont Europa fra 1. januar 2021.


Les hele saken på Forskningsrådets nettsted

25 visninger0 kommentarer