Søk

– Norge må øke sin eksportandel

Oppdatert: 31. jan. 2020

– Du blir ikke valgt uten å være kjent og likt, sa spesialrådgiver Oscar Kipperberg fra Innovasjon Norge på gårsdagens arrangement om merkevarebygging i havnæringene.

Brand Norway er Innovasjon Norges satsing på merkevarebygging for å styrke norsk eksportindustri. Fra venstre Hans Kristian Torske (Innovasjon Norge), Andreas Heskestad (Stiim), Egil Aanestad (NES) og Oscar Kipperberg (Innovasjon Norge).

Innovasjon Norge arrangerte seminaret på Måltidets Hus sammen med NES og Stiim Aqua Cluster. Målgruppen var bedrifter i havnæringen som har en internasjonal satsing eller vil ut på det internasjonale markedet.


– Vi vet at norske selskaper er gode på idéskaping, innovasjon og produksjon, men de er ikke like flinke til å ha fokus på fasen fra produksjon til marked, sa Kipperberg og viste til at Norge som nasjon har tapt 50 prosent av sin internasjonale markedsandel på 20 år.


Innovasjon Norge har derfor startet en kampanje for å få Norge mer «kjent og likt» internasjonalt, med det utgangspunkt at norsk opprinnelse for varer og teknologi potensielt kan gi stor konkurransekraft. For globalt har folk generelt sett stor tillit til norske produkter. Men internasjonal suksess krever både markedsinnsikt, nettverksrelasjoner og riktig posisjonering.


Brand Norway

Med det som mål å få til økt eksport og økt tilgang på internasjonal kapital, fikk Innovasjon Norge i oppdrag fra regjeringen å lage en helhetlig profil for havnæringene.


Norge skal bli et slags «Silicon Valley for havet», og overskriften «Pioneering Ocean Sustainability» skal selge norsk bærekraftig teknologi og produkter i utlandet. Innovasjon Norge har allerede etablert et nettsted der logoer og markedsføringsmateriale kan lastes ned.


Helene Friis fra Innovasjon Norge presenterte den digitale markedsplassen The Explorer som skal markedsføre bærekraftige norske produkter internasjonalt.


– Har din bedrift en bærekraftig og grønn løsning, og dere satser internasjonalt, da vil vi gjerne at dere sender oss en henvendelse, sa Friis.


Skretting og Shoreline

Leif Kjetil Skjæveland fra Stiim-medlemsbedriften Skretting gav deltakerne en innføring i betydningen av merkevare og branding, og hvordan selskapet er svært bevisst på egen markedsføringsprofil og branding globalt.


Skretting et stort og globalt selskap, og Skjæveland kunne fortelle at hver tredje laks i verden har fått fór fra selskapet.


NES-medlemsbedriften Shoreline er et mye nyere og mindre selskap, med 30 ansatte per i dag. Bedriften har vokst raskt Gründer og bedriftsleder Ole-Erik Vestøl Endrerud kunne fortelle at bedriften håper å vokse til 60 ansatte i år.

Ole-Erik Vestøl Endrerud fra NES-medlemsbedriften Shoreline fortalte om bedriftens satsing i det internasjonale markedet for offshore vind.

Shoreline har utviket program for optimalisering av drift og vedlikehold av offshore vindkraft, samt verktøy for intelligent planlegging og operational intelligence for vindparker.


– Denne bransjen har ikke helt fått sin fødsel i Norge ennå, og vårt hovedmarked er foreløpig i Danmark og Storbritannia, sa Vestøl Endrerud. Han kunne også fortelle at selskapet har måttet jobbe med å fremstå som et stort selskap, til tross for at de er små.


Selskapet opplever at de får høy kredibilitet ved å levere en bærekraftig løsning, og at de tydelig ønsker å stå fram som et clean tech-selskap.


Gründeren fra Shoreline takket Innovasjon Norge for hjelp underveis i arbeidet med å bygge opp bedriften, han gav ros til Equinor som har gjort en jobb for Shoreline i forhold til merkevarebygging. Han var også glad for medlemskapet i energiklyngen NES, som gjør at Shoreline kan komme i dialog og knytte kontakt med enda flere store aktører innen vindenergi.


– Vi har en enorm ressurs her i forhold til de selskapene som faktisk holder til her lokalt. Så har vi en utfordring i forhold til branding for å nå enda bedre ut internasjonalt, konstaterte han.

32 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle