Søk

NES styrker staben med søknadskoordinator

Oppdatert: 16. des. 2020

Energiklyngen NES jobber for nye løsninger innen fornybar energi og for lavere klimautslipp. Nå vil vi akselerere tempoet i det grønne skiftet og ønsker en ny medarbeider med på laget.

Stillingen som søknadskoordinator er en ettårig prosjektstilling, med mulighet for fast ansettelse.


Les stillingsannonsen og søk her


Både nasjonalt og internasjonalt arbeides det for reduksjon av klimaskadelige utslipp gjennom en storsatsing på fornybar energi og lavutslippsløsninger. EU-program som Horisont2020 og Green Deal har finansiert store internasjonale prosjekter for reduserte klimautslipp. Det finnes også en rekke støtteordninge i det nasjonale virkemiddelapparatet som stimulerer til forskning og utvikling av ny lavutslippsteknologi og fornybare energiløsninger.


Klyngens mål er å få i gang industrielle prosjekter som vil akselerere transformasjonen mot lavutslippssamfunnet og skape nye arbeidsplasser i norsk energisektor.


NES har fått støtte fra Stavanger kommunes ekstraordinære næringsfond til etablering av stillingen.


NES styrker nå staben for å mobilisere til prosjektsøknader rettet mot EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, og EUs Innovation Fund. Søknadskoordinatoren hjelpe medlemmene til å søke om finansiering av klyngeprosjekter med finansiering fra det norske virkemiddelapparatet.


Den nye medarbeideren får ansvar for å kartlegge støttemuligheter i det nasjonale og internasjonale virkemiddelapparatet og i samarbeid med NES ledelse identifisere prosjekter som kvalifiserer for søknad.


Søknadskoordinatoren skal også koordinere og følge opp prosjektsamarbeidspartnere, samt gi bistand i utarbeidelsen av søknader.


Søknadsfristen er satt til fredag 11. desember.


Spørsmål om stillingen kan rettes til NES kommunikasjonsleder Kirsti K. Sømme.

51 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle