Søk

NES og medlemsbedrifter deltok på nettarrangement om potensial for polsk-norsk samarbeid

Torsdag 22. april inviterte den polske ambassaden i Oslo og Polish Investment and Trade Agency i Oslo til et nettarrangement om polsk-norsk samarbeid innen fornybar energi, i lys av den nye polske energistrategien 2040. Formålet med møtet var å presentere mulighetene for bilateralt samarbeid innen grønn energisektor.

Åpningstalene ble holdt av Polens ambassadør i Norge, Iwona Woicka-Żuławska og Norges ambassadør til Polen, Anders H. Eide. De håpet begge at presentasjonene ville føre til tettere samarbeid mellom landene om den grønne omstillingen.


Ny polsk energistrategi

Den første sesjonen hadde fokus på polsk-norsk samarbeid innen fornybar energi.


Statssekretær i det polske Klima- og miljødepartementet Adam Guibourgé-Czetwertyński snakket om den nye polske energistrategien 2040 som ble vedtatt i februar, og satsingsområdene innenfor fornybar energi, blant annet havvind. Han påpekte at Norge er en viktig samarbeidspartner for Polen.


Statssekretær i Olje- og energidepartementet Tony Christian Tiller sa at Polen var en verdsatt partner, og så frem til videre samarbeid. Han fortalte at i den grønne omstillingen i Norge så er blant annet havvind, CCS og naturgass viktig. Han fortalte videre at det utarbeides et veikart for hydrogen denne våren.


Støtteapparatet

I den andre sesjonen var det presentasjoner fra både polske og norske aktører innen støtte- og virkemiddelapparatene - Polish Trade and Investment Agency (PAIH), Norwegian Energy Solutions, Innovasjon Norge og Polish Agency for Enterprise Development (PARP). Dette er aktører med ulike mandat som kan kontaktes med tanke på blant annet samarbeid mellom polske og norske bedrifter, muligheter, rådgivning, innovasjonsprosjekter, program for finansiering etc.

Styreleder Tor Arnesen fortalte om rollen til Norwegian Energy Solutions og fokuserte på omstillingsprosessen til lavutslipps- og fornybare energiløsninger. Han påpekte at samarbeid og partnerskap står sentralt i klyngen.

Tre medlemsbedrifter innen grønn energisektor


Den tredje sesjonen bestod av presentasjoner fra utvalgte polske og norske selskaper innen grønn energisektor. Tre av våre medlemsbedrifter var med – henholdsvis Agri-e ved Egil Vigdel, Flexifloat ved Einar Sundal og Norhybrid Renewables ved Ole Vidar Funnemark Homleid.


De polske selskapene som presenterte var Lotos Petrobaltic S.A., JSW Innowacje og PKN Orlen.41 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle