Søk

NES inngår partnerskap med Energy Cluster Denmark

Oppdatert: 26. jun.

30. mai møtte NES Energy Cluster Denmark hos Norges ambassade i København. Nå skal de tilrettelegge for et samarbeid mellom norske og danske bedrifter som jobber med energiomstilling. Ambassaden skal bistå norske bedrifter som ønsker å eksportere til Danmark.


Tor Arnesen (t.v.) og Egil Aanestad i NES med Helene Urth fra Energy Cluster Denmark. Foto: Andreas S. B. Zakariassen, Norges ambassade i København

Etter at Innovasjon Norges kontorer ble nedlagt i Danmark er det nå den norske ambassaden i København som jobber målbevisst med å øke innsatsen på næringsfremmeområdet.


I den forbindelse inviterte Andreas S. B. Zakariassen, rådgiver ved ambassadens seksjon for næringsliv og handel, Norwegian Energy Solutions og Energy Cluster Denmark til møte.


Begge klyngene jobber nemlig med omstillingen av energisektoren. Målet med møtet var å se på hvordan ambassaden kan bli en verdifull samarbeidspartner for et klynge-til-klyngesamarbeid.


«Danskene er fremoverlente når det gjelder konvertering til fornybar fra olje og gass. Særlig når det gjelder havvind, hydrogen og biogass» sier daglig leder i NES, Egil Aanestad. Sammen med styreleder Tor Arnesen er han godt fornøyd etter møtet med Helene Urth, head of Internationalization i Energy Cluster Denmark.


Egil Aanestad beskriver møtet med den danske energiklyngen som spennende:


«Vi ser at det fins mange muligheter for fremtidig samarbeid mellom klyngene. Vi ser nå på potensielle samarbeidsområder og prosjekter, som søknader om EU-midler, og vi diskuterer muligheten for felles aktiviteter."


Mandagens møte i København markerer med andre ord starten på et samarbeid som betyr gode nyheter for energiklyngens medlemmer som ønsker å etablere seg eller promotere løsningene sine på det danske markedet.


Det er grunn til å tro at entusiasmen går begge veier: Ifølge en undersøkelse den norske ambassaden har gjort, står nemlig Norge på toppen av listen over landene danske bedrifter ønsker å promotere sine løsninger og teknologier til.


Partene som møttes i København mandag er allerede i gang med å utarbeide forslag til en samarbeidsavtale.