Søk

NES er viktig for Rogalands omstilling fra olje- og gassregion til energiregion


Omstilling til grønn verdiskaping var ett av temaene i panelsamtalene.

– Vi har et rammeverk for å kunne klare omstillingen og ta markedsandeler i den endringen verden står overfor, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen på Grønn Verdiskapingskonferanse Rogaland 7. mai.


Klima- og miljøministeren holdt et innlegg der han trakk frem både utfasing av kull og alt fossilt drivstoff, og karbonfangst og lagring, som to av de viktigste utfordringene Norge og verden står overfor for å hindre global oppvarming, Utslippskutt fra industri, bygging av klimavennlige byer, bevaring av natur og regnskog og etableringen av en sirkulær økonomi var andre punkt som ble nevnt i ministerens innlegg om nødvendige klimatiltak,


Klimapartnere Rogaland og Miljødirektoratet arrangerte konferansen, og både offentlige og private aktører stilte mannsterkt opp for å lytte og lære.


Omstillingskompetanse

Christian Herheim, leder av Klimapartnere Rogaland, ledet «Den store samtalen» der et utvalgt panel ble utfordret til kjapp klimadebatt om utvalgte tema.


Kari Holmefjord Vervik fra Innovasjon Norge i Rogaland, Harald Minge fra Næringsforeningen i Stavangerregionen og Kjersti Søyland Bue fra Eigersund kommunen var sammen med klima- og miljøminister Elvestuen i panelet som skulle samtale om omstilling til et mer klimavennlig samfunn.


- Klyngene, som NES og havvindklyngen, er viktige når Stavanger skal ta omstillingen fra olje- og gass til energihovedstad, sa Harald Minge fra Næringsforeningen i Stavangerregionen.


Kari Holmefjord Vervik understreket at bærekraftighet er noe Innovasjon Norge vurderer i sin søknadsbehandling. Hun trakk også fram fordelen regionen har i forhold til at teknologi fra olje- og gassindustrien kan benyttes i den omstillingen som nå er i gang.


- Det er stor omstillingskoapetanse i Rogaland. Vi skal gå fra å bli en olje- og gassregion til å bli en energiregion, blant annet gjennom Norwegian Energy Solutions, slo Harald Minge fast.- Vi må jobbe for å fase ut kull og erstatte alt fossilt drivstoff, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen i sitt innlegg.53 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle